Smart industri – nu är det allvar

Sedan länge har industrin effektiviserats genom automatisering och robotisering. Nu väntar digitaliseringen. I centrum står förmågan att effektivt hantera stora datamängder.

Välkommen till ett seminarium med IVA Väst och Norges Tekniske Vitenskapsakademi.

Chalmersska huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg
Hitta hit
Torsdag den 12 april 2018 17:00 - 19:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Nya affärsmodeller med ändrade kundrelationer blir möjliga och nödvändiga för att klara konkurrensen. Samtidigt öppnar sig nya möjligheter att styra produktion och logistik.

  • Vad innebär egentligen digitaliseringen av industrin – det vi ofta kallar Smart industri?
  • Vad är avgörande för att olika verksamheter ska dra nytta av de nya möjligheterna?
  • Klarar svensk och norsk industri kompetensförsörjningen i denna nya situation?
  • Vilket samspel krävs mellan stat och näringsliv på motsvarande sätt som det tyska Industrie 4.0?
  • Vilka är möjligheterna för forsknings- och industrisamverkan mellan Sverige och Norge?

Välkommen till ett seminarium med IVA Väst i samarbete med Norges Tekniske Vitenskapsakademi, med många exempel från digitaliseringen av svensk och norsk industri.

Medverkande

Odd Myklebust, forskningssjef, SINTEF Raufoss, Industri 4.0 på norsk/Smart industri

Dr. Patrik Dahlman, Director Manufacturing Development Center, Göteborg, AB SKF

Dr. Thomas Lezama, Director Manufacturing research and advanced engineering, Volvo Group Trucks Operations

Dr.ing. Lars Petter Maltby, Managing Director, Eyde Innovation Centre og CTO Eyde Cluster

Jesper Sundström, Senior Partner och advokat inom immateriella rättigheter, Zacco

Moderator: Dr. Björn Langbeck, industriell expert, Tillväxtverket 

 

Kontaktinformation

Gustaf Wahlström
Projektkoordinator
Telefon 08-791 30 04

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.