Workshop: Stärk förnyelsekraften i ert företag

Intraprenörskap, eller förnyelsekraften i etablerade företag, är en avgörande faktor för fortsatt tillväxt och konkurrenskraft. Länsstyrelsen i Norrbotten tillsammans med Svenska Entreprenörskapsakademien bjuder in dig att ta pulsen på ditt eget intraprenörskap, under en workshop tillsammans med några av Sveriges främsta forskare på området.

Via Zoom
Tisdag den 9 februari 2021 08:30 - 09:45

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Alla företag måste på ett eller annat sätt förhålla sig till frågan om långsiktig tillväxt och konkurrenskraft. Att det kräver att företag med jämna mellanrum måste förnya sig är de flesta överens om. Likaså att förnyelsen är beroende av ett visst mått av risktagande och av att det finns människor i företaget som driver på förändring – det vi kallar intraprenörer.

Däremot är det mindre självklart hur företag kan arbeta systematiskt för att skapa gynnsamma förutsättningar för ett fungerande intraprenörskap. Det vi vet är att företagets struktur, belöningssystem, rutiner och organisationskultur spelar en avgörande roll och att de företag som förstår det är de som är bäst rustade för fortsatt tillväxt och konkurrenskraft i en föränderlig omvärld.

Nu ger vi dig möjligheten att ta pulsen på ert företag, och få nya insikter om hur ni kan skapa de rätta förutsättningarna för intraprenörskap med hjälp av erfarenheten från Sveriges främsta forskare inom området, Katarina Blomkvist, Philip Kappen och Ivo Zander från Uppsala universitet som bland annat står bakom det fleråriga forskningsprojektet Intraprenörskapskompassen.

Under workshoppen får du ta del av ett flertal exempel på framgångsrikt intraprenörskap som direkt kan överföras till den egna verksamheten, eller användas som utgångspunkt för fortsatta interna diskussioner om era förutsättningar för intraprenörskap, långsiktig tillväxt och konkurrenskraft. 

Medverkande:

Ivo Zander, Professor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap, Uppsala universitet 

Johan Carlstedt och Peter Mandalh, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVAs program Svenska Entreprenörskapsakademien

Mfl.

Workshopen arrangeras av Svenska Entreprenörskapsakademien tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten. Workshopen är ett av flera planerade initiativ som företag i Norrbotten erbjuds att delta i framöver med fokus på tillväxt och konkurrenskraft.

Kontaktinformation

Gustaf Wahlström
Projektkoordinator
Telefon 08-791 30 04

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.