Statens roll i kristider

Välkommen till ett webbinarium om statens roll i kristider, till minne av nationalekonomen Assar Lindbeck. Assar Lindbeck betonade ofta behovet av både en stark stat och en väl fungerande marknad, oavsett konjunktur. Han varnade också för att välfärdsstaten håller på att urholkas och att utmaningarna är stora.

Välkomen till ett webbinarium med IVAs avdelning för Ekonomi. Du behöver inte anmäla dig för att se webbinariet (bilden ovan förvandlas till en spelare när det är dags). Bild: Assar Lindbeck. Fotograf: Fredrik Eriksson. 

https://www.iva.se/event/statens-roll-i-kristider/
Tisdag den 15 december 2020 16:00 - 17:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

När pandemin slog till, och den ekonomiska aktiviteten förutsågs rasa, kom krav på att staten skulle ge stöd till näringslivet för att minska risken för konkurser och massarbetslöshet. Många finanspolitiska åtgärder har vidtagits samtidigt som Riksbanken har möjlighet att köpa företagsobligationer för att minska risken för finansiell instabilitet. Kan allt för stora statliga insatser förhindra nödvändiga förändringar i näringslivet? Ska staten agera som ”försäkringsbolag” åt allt och alla under en kris?

Vi ställer således frågan om det är rimligt att stödja den privata näringsverksamheten på detta sätt. Om ja, har stödet utformats rätt, till exempel vad gäller storlek och ändamål? När borde det avslutas? Vilka positiva och negativa effekter uppstår av att staten ger olika typer av företagsstöd under kristider.

Finanspolitiken har expanderat kraftigt under krisen och förutom företagsstöd ges stöd till kommuner och regioner samt till hushållen till exempel via skattesänkningar. Alla dessa temporära och permanenta satsningar ska ställas mot välfärdssektorns långsiktiga underfinansiering. Hur utformas finanspolitiken bäst under kommande år, givet det ekonomiska läget och de stora och växande behoven?

Medverkande
John Hassler, Gunnar Wetterberg, Annika Winsth, Nils Karlsson, Jens Henriksson och Karolina Ekholm

Moderator: Cecilia Hermansson

Webbinariet arrangeras av Kungl Ingenjörsvetenskapsakademiens, IVAs, avdelning för Ekonomi.

Du behöver inte anmäla dig för att se webbinariet, men får en påminnelse via mail. 

Kontaktinformation

Hampus Lindh
Projektledare
Telefon 08-791 29 31

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.