Stora samhällsutmaningar – vad krävs av innovationspolitiken?

Förändringstakten i svensk ekonomi och samhälle är hög. Digitalisering och ökad global konkurrens driver på förändringarna. Vad krävs av svensk forsknings- och innovationspolitik för att möta de nya utmaningarna?

Seminarium med IVA Syd

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, Crafoordsalen, Tycho Brahes väg 1, Lund
Hitta hit
Måndag den 12 november 2018 17:00 - 19:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Sverige tillsammans med övriga nordiska länder genomgår just nu stora förändringar. Dessa sätter press på offentliga sektorn, välfärdssystem och, enligt vissa, vårt demokratiska system.

  • Hur ser innovationspolitiken ut i de nordiska länderna? Vilka frågor och utmaningar står i centrum?
  • Hur påverkar Agenda 2030 politikens inriktning?
  • Vad utmärker svensk forsknings- och innovationspolitik i en nordisk jämförelse?

Välkommen till ett seminarium med Sylvia Schwaag Serger, prorektor vid Lunds universitet. Hon har en lång internationell forskarkarriär och anlitats som expert av både EU-kommissionen, OECD och Världsbanken. Mellan 2008 och 2017 var hon internationell direktör på Vinnova.

Kontaktinformation

Marika Petersson
Ekonomiassistent
Telefon 08-791 29 04

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.