Stora samhällsutmaningar – vad krävs av innovationspolitiken?

Seminarium med IVA Syd

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, Crafoordsalen, Tycho Brahes väg 1, Lund
Hitta hit

Måndag den 12 november 2018 17:00 - 19:00

Seminarium 0 :-

Bokningen är stängd

Förändringstakten i svensk ekonomi och samhälle är hög. Digitalisering och ökad global konkurrens driver på förändringarna. Vad krävs av svensk forsknings- och innovationspolitik för att möta de nya utmaningarna?

Sverige tillsammans med övriga nordiska länder genomgår just nu stora förändringar. Dessa sätter press på offentliga sektorn, välfärdssystem och, enligt vissa, vårt demokratiska system.

  • Hur ser innovationspolitiken ut i de nordiska länderna? Vilka frågor och utmaningar står i centrum?
  • Hur påverkar Agenda 2030 politikens inriktning?
  • Vad utmärker svensk forsknings- och innovationspolitik i en nordisk jämförelse?

Välkommen till ett seminarium med Sylvia Schwaag Serger, prorektor vid Lunds universitet. Hon har en lång internationell forskarkarriär och anlitats som expert av både EU-kommissionen, OECD och Världsbanken. Mellan 2008 och 2017 var hon internationell direktör på Vinnova.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.