STRUT överlämnad till regeringen – dags för nästa steg

Den 1 februari lämnar Pam Fredman över den viktiga STRUT-utredningen till regeringen. Strax efter diskuteras analyser och förslag i styr- och resursutredningen på IVA. Det görs av bred panel med goda insikter om i akademin och samhällets behov.

Regeringens utredare Pam Fredman presenterar sitt förslag vid seminariet med IVA avdelning för Utbildning och forskning

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Tisdag den 5 februari 2019 17:00 - 19:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Styrning och finansiering av de svenska lärosätena har utretts av Pam Fredman, tidigare rektor för Göteborgs universitet. Förslagen ska verka över lång tid. De ska möte de skilda behoven och förväntningarna hos många typer av högskolor och universitet.

Efter att utredningen överlämnats den 1 februari börjar arbetet med att förädla och förfina förslagen. Detta är en viktig process som ska lägga grunden till ett system som ska verka över lång tid och möta olika utmaningar. Seminariet är en start på det arbetet.

Vid seminariet presenterar Pam Fredman sin utredning. I diskussionen medverkar företrädare för regeringen tillsammans med Jacob Adamowicz, Ordförande SFS, Helena Dyrssen, tidigare statssekreterare, Kerstin Eliasson, tidigare statssekreterare, Mats Ericson, ordförande SULF, Lena Gustafsson, tidigare rektor Umeå universitet, Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv, Sverker Sörlin, professor KTH, Håkan Sörman, tidigare vd SKL och Tuula Teeri, vd IVA.

Moderator: Peter Larsson, ordförande för IVAs avdelning för Utbildning och forskning

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.