IVA på Vetenskapsfestivalen: Kul med (viss) kunskap!

Hur ser barn och unga på, och tar till sig, kunskap i och utanför skolan? Vi vänder och vrider på sammanställd fakta kring attityder till kunskap.

Välkommen att lyssna när IVA-projektet Framtidens kunskapssamhälle medverkar kl. 15 lördagen den 17 aprilVetenskapsfestivalen. Lyssna här! 


Lördag den 17 april 2021 15:00 - 16:00

Vilka ämnen upplevs vara mest intressanta och till nytta för framtiden, vad motiverar till lärande och hur ser självförtroendet ut? Vi utgår från vår senaste rapport Generation Ekvation – om barn och ungas attityder till skola, skolämnen och lärande i Sverige.

IVA-projektet Framtidens kunskapssamhälle medverkar på Vetenskapsfestivalen.

Titta här!

Medverkande: Julia Nordekvist (16), IVAs Ungdomspanel, Christine Sundberg Carendi, Svenska Science Centers, Maja Neiman, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA. Moderator Helena Mehra, IVA.

Internationalla Vetenskapsfestivalen Göteborg är en av initiativtagarna till European Science Events Association, EUSEA. Det är ett av EU finansierat nätverk för populärvetenskapliga evenemang och har fler än 100 medlemsorganisationer. Tanken är att göra samarbetet inom det vetenskapliga området tydligare och öka uppmärksamheten kring forskning och utbildning. Läs mer här.

Generation Ekvation, en rapport om barn och ungas attityder till kunskap  är framtagen av IVAs projekt Framtidens kunskapssamhälle i samarbete med Vetenskap & Allmänhet, VA. Ett extra fokus ligger på naturvetenskap, matematik och läsning. 

Rapporten ger en ny samlad överblick av resultat från delarna som rör barn och ungas attityder i de stora nationella och internationella skolundersökningarna. Bland dem PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) och PISA (Programme for International Student Assessment), samt den återkommande nationella undersökningen Attityder till skolan som utförs av Skolverket.

Syftet med rapporten är att skapa en grund för saklig diskussion om hur dagens unga ser på, och tar till sig, kunskap i och utanför skolan.  

Kontaktinformation

Helena Mehra
Temakommunikatör för Kunskap i världsklass
Telefon Tel: 08-791 29 42

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.