Styra mot ökad resurseffektivitet

För att klara klimat- och miljöutmaningar samtidigt som näringslivets konkurrenskraft stärks behöver vi styra mot ökad resurseffektivitet. Men var ska vi börja?

IIIEE, Tegnérsplatsen 4, Lund
Hitta hit
Torsdag den 8 september 2016 17:00 - 19:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

IVAs projekt Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft har sedan 2014 arbetat inom två huvudområden:

  • Stimulera framväxten av nya affärsmodeller med inbyggd resurseffektivitet som maximerar resursernas värde. Projektet vill även lyfta fram exempel på affärsmodeller för resurseffektivitet inom olika branscher.
  • Identifiera områden för policyutveckling för affärsmöjligheter i anslutning till resurseffektivitet och som stimulerar utveckling av sådana affärsmodeller. Projektet ska presentera förslag på policyutveckling som leder fram till att Sverige blir en global förebild för ett rent och resurseffektivt samhälle.

Talare är Caroline Ankarcrona, IVA, som presenterar IVA projektet Resurseffektiva affärsmodeller - stärkt konkurrenskraft och vad det kommit fram till, Erik Lindroth, Tetrapak, berättar om vad Tetra Pak gör inom resurseffektivisering samt Oksana Mont, forskare på Internationella miljöinstitutet (IIIEE), som presenterar MISTRA projektet REES (Resource-Efficient and Effective Solutions), där svensk industri och akademi tillsammans tittar på olika aspektier av resurseffektivitet och cirkulär ekonomi.

Kontaktinformation

Marika Petersson
Ekonomiassistent
Telefon 08-791 29 04

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.