Styra mot ökad resurseffektivitet

För att klara klimat- och miljöutmaningar samtidigt som näringslivets konkurrenskraft stärks behöver vi styra mot ökad resurseffektivitet. Men var ska vi börja? Vilka styrmedel kan vara lämpliga? Vad tycker företagen respektive myndigheter om policyutveckling för resurseffektivitet, och hur arbetar de själva med frågan?

IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Onsdag den 13 april 2016 15:00 - 17:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

IVAs projekt "Resurseffektiva affärsmodeller - stärkt konkurrenskraft" har sedan 2014 arbetat inom två huvudområden:

  • Stimulera framväxten av nya affärsmodeller med inbyggd resurseffektivitet som maximerar resursernas värde. Projektet vill även lyfta fram exempel på affärsmodeller för resurseffektivitet inom olika branscher.
  • Identifiera områden för policyutveckling för affärsmöjligheter i anslutning till resurseffektivitet och som stimulerar utveckling av sådana affärsmodeller. Projektet ska presentera förslag på policyutveckling som leder fram till att Sverige år 2050 ses som en global förebild för ett rent och resurseffektivt samhälle.

Vid seminariet diskuteras hur Sverige kan styra mot ökad resurseffektivitet, vad företagen gör på området och hur IVA kan bidra vidare. Slutrapporten ”Policyutveckling mot 2025” läggs också fram och diskuteras. Förhoppningen är att projektet genom seminariet och den färska rapporten kan bidra till ett resurseffektivare Sverige i en nära framtid.

{Facts box}

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.