Styrningen av forskning och högre utbildning – vad händer efter STRUT-utredningen?

Universitet och högskolor behöver ett nytt långsiktigt styr- och resursfördelningssystem. Vad händer nu när STRUT-utredningens remissrunda är avslutad. Vad behöver göras? Vilka är alternativen?
Hästgatan 12, Visby
Hitta hit
Måndag den 1 juli 2019 10:30 - 11:30

Styrning av och resursfördelningen till universitet och högskolor är komplex. Det gäller att göra bra avvägningar mellan olika mål och intressen:

  • Hur ska lärosätenas förmåga stärkas samtidigt som kvaliteten i enskilda forskningsprojekt säkerställs?
  • Hur ska resultatet av akademins verksamhet komma till praktisk nytta för samhället samtidigt som det bedrivs verkligt nyskapande forskning?
  • Hur får vi ett system där högkvalitativa utbildningsprogram vid olika universitet och högskolor bidrar till att Sveriges konkurrenskraft stärks?

Medverkande

Martin Wikström, chef för forsknings- och utbildningspolitik, IVA, Tuula Teeri, vd, IVA, fler talare tillkommer.

Vill du delta? Vi tar inga anmälningar till våra seminarier i Almedalen. Kom i god tid för en bra plats. I samband med seminariet serveras lunch.

Kontaktinformation

Martin Wikström
Expert forskningspolitik
Telefon 08-791 29 58

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.