Styrningen av forskning och högre utbildning – vad händer efter STRUT-utredningen?

Universitet och högskolor behöver ett nytt långsiktigt styr- och resursfördelningssystem. Vad händer nu när STRUT-utredningens remissrunda är avslutad. Vad behöver göras? Vilka är alternativen?
Hästgatan 12, Visby
Hitta hit
Måndag den 1 juli 2019 10:30 - 11:30

Styrning av och resursfördelningen till universitet och högskolor är komplex. Det gäller att göra bra avvägningar mellan olika mål och intressen:

  • Hur ska lärosätenas förmåga stärkas samtidigt som kvaliteten i enskilda forskningsprojekt säkerställs?
  • Hur ska resultatet av akademins verksamhet komma till praktisk nytta för samhället samtidigt som det bedrivs verkligt nyskapande forskning?
  • Hur får vi ett system där högkvalitativa utbildningsprogram vid olika universitet och högskolor bidrar till att Sveriges konkurrenskraft stärks?

Medverkande

Kristina Axén Olin (M), utbildningspolitisk talesperson, Fredrik Christensson (C), nationell talesperson för högre utbildning och forskning,  Ann Fust, rådsdirektör, Vetenskapsrådet, Anders Malmberg, prorektor, Uppsala universitet, Anna Sandström, Science Policy and Relations Director Europe, AstraZeneca, Eva Schelin, vd KK-stiftelsen, Gunilla Svantorp, (S), ordförande utbildningsutskottet, Tuula Teeri, vd, IVA, Martin Wikström, chef för forsknings- och utbildningspolitik, IVA

Moderator: Jan Westberg, IVA

Vill du delta? Vi tar inga anmälningar till våra seminarier i Almedalen. Kom i god tid för en bra plats. I samband med seminariet serveras lunch.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.