Svängmassa för framtidens elsystem

Vid detta seminarium presenteras underlagsstudien Svängmassans roll i framtida elsystem.

Ett seminarium med Vägval el.

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.
Hitta hit
Fredag den 10 juni 2016 08:00 - 08:55

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Det svenska samhället är mycket beroende av ständig tillgång till el av god kvalitet. Avbrott i eltillförseln, liksom brister i elkvaliteten, får omedelbara konsekvenser.

 Elsystemet måste alltid vara i balans. Det innebär att tillförd effekt ständigt måste anpassas så att den blir lika med den totala effektförbrukningen inklusive förluster i hela systemet.  Den väsentliga funktionen av ”svängmassan” är att snabbt kunna leverera eller ta emot energi för att upprätthålla balansen i elsystemet.

 Frågeställningar som belystes på seminariet:

  • Hur upprätthåller man balans och stabilitet i ett elsystem?
  • Vad är ”svängmassa” och vilken betydelse har den för kraftsystemets stabilitet och styrbarhet?
  • Vad händer när obalans plötsligt uppstår i ett elsystem?

Studien presenteras av författaren Daniel Karlsson från Gothia Power AB. Rapporten kommenteras av Ulf Moberg, teknisk direktör på Svenska kraftnät. Moderator på seminariet är Karin Byman, IVA.

Läs presentationerna här:

Ulf Moberg
Daniel Karlsson 

IVAs projekt Vägval el tar fram underlag för Sveriges energipolitik. Projektet består av sex arbetsgrupper: elanvändning, elproduktion, eldistribution & transmission, klimat & miljö, samhällsekonomi & elmarknad samt energipolitik

Kontaktinformation

Caroline Linden
Koordinator
Telefon 08-791 29 51

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.