Svensk energipolitik 1975-2009

Hur har svensk energipolitik utvecklats under de senaste decennierna? 

Ett seminarium med Vägval el.

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Fredag den 15 april 2016 08:00 - 08:55

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Energikommissionen har tagit fram en översiktlig beskrivning av energipolitiken mellan 1975 och 2009. En utgångspunkt har varit att i arbetet utgå från riksdagstryck utredningar och annat offentligt underlag.

Vi får lyssna till presentation av studien av författaren Magnus Brandel. Läs studien här. Rapporten kommenteras av Peter Nygårds, vice ordförande för Vägval el, samt Ola Alterå, vd för Sustainable Innovation.

IVAs projekt Vägval el ska ta fram underlag för Sveriges energipolitik. Projektet består av sex arbetsgrupper: elanvändning, elproduktion, eldistribution & transmission, klimat & miljö, samhällsekonomi & elmarknad samt energipolitik.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.