Jubileumsseminarium: Svensk företagsledning – I takt med tiden?

Vad är svensk företagsledning och hur står sig principerna för svensk företagsledning idag 2019 sett i ljuset av dagens utmaningar och nya generationer att leda? IVAs avdelning för Företagande och Ledarskap bjuder in till ett seminarium med diskussion och exempel på temat Svensk företagsledning.

Välkommen till ett jubileumsseminarium med IVAs avdelning för Företagande och ledarskap.

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Onsdag den 23 oktober 2019 15:30 - 19:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Seminariet är fullt. Vill du stå på reservlista, kontakta Monica Sannerblom, monica.sannerblom@iva.se
 

Det svenska ledarskapet, ett icke-auktoritärt och icke-hierarkiskt ledarskap byggt bland annat på hög grad av involvering, lagarbete, decentraliserade ansvar, kommunikation och tillit, är format under flera decennier. Det har sina rötter i vårt samhälle, baserat på välstånd och trygghet och inte minst i den svenska konsensustraditionen. Svensk företagsledning så som vi känner den har främst vuxit fram inom en stark internationell verkstadsindustri. Vad karakteriserar svensk företagsledning?

Den svenska företagsledningen är och har varit framgångsrik men är i ständig utveckling och står idag inför nya utmaningar. Idag finns vid sidan av våra globala, framgångsrika storföretag också en ny generation av kreativa, kunskapsintensiva, och många gånger digitala företag med värdeerbjudanden och affärsmodeller som möjliggjorts av den digitala tekniken. I dessa nya företag kan en delvis annorlunda typ av svensk företagsledning spåras. Hur ser denna ut? Vad kännetecknas den av?

Frågor som adresseras på seminariet:

  • Vad är svensk företagsledning och hur har den utvecklats?
  • Hur står sig principerna för svensk företagsledning idag 2019 sett i ljuset av dagens utmaningar och nya generationer att leda?
  • Hur ser ledarskapet ut i de nya, yngre framväxande svenska företagen?
  • Hur kan det svenska ledarskapet fortsätta att utvecklas?

Medverkande

Sofia Börjesson, professor Chalmers och ledamot av IVA

Marianne Dicander Alexandersson, rådgivare och styrelsearbetare, ledamot av IVA 

Mats Engwall, professor KTH och ledamot av IVA

Ingalill Holmberg, professor Handelshögskolan i Stockholm och ledamot av IVA

Johan Johansson, vd Daniel Wellington

Fredrik Lagergren, vd SAM och ledamot av IVA

Johan Lassing, grundare Qamcom

Dennis Nobelius, vd Zenuity

Stefan Palskog, vice president Scania Way Office

Carl-Henric Svanberg, preses IVA

Katarina Walter, vd Antrop

Moderator: Erik Blix, journalist

Kontaktinformation

Malin Mohr
Projektledare
Telefon 073 - 635 93 50

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.