Jubileumsseminarium: Svensk företagsledning – I takt med tiden?

Det talas ofta om en svensk (stor-)företagskultur, uttryckt som få hierarkiska nivåer, öppenhet och högt i tak. Och det talas också om att det finns ett specifikt svenskt ledarskap, ett icke-auktoritärt och icke-hierarkiskt ledarskap byggt bland annat på hög grad av involvering och lagarbete, decentraliserade ansvar, kommunikation och tillit.

Välkommen till ett jubileumsseminarium med IVAs avdelning för Företagande och ledarskap.

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Onsdag den 23 oktober 2019 13:00 - 19:00

Boka event

Välj aktiviteter på nästa sida

Den  svenska företagsledningen är formad under flera decennier och har sina rötter i vårt samhälle, baserat på välstånd och trygghet och inte minst i den svenska konsensustraditionen. Den har främst vuxit fram inom en stark internationell verkstadsindustri. Vad karakteriserar svensk företagsledning? Det svenska ledarskapet har genom åren dokumenterats men är i ständig utveckling och står idag inför nya utmaningar. Är det typiskt svenska särskilt rustat att möta den nya tidens utmaningar?

Idag finns vid sidan av våra globala, framgångsrika storföretag också en ny generation av kreativa och digitala företag med värdeerbjudanden och affärsmodeller som bland annat möjliggjorts av den digitala tekniken. Påfallande många av dessa företag har tidigt haft internationella framgångar och lockar till sig medarbetare från hela världen. De verkar med värdeerbjudanden tydligt riktade mot oss som konsumenter och användare – till exempel spel, underhållning, mode och media, men även vård och omsorg. I dessa nya företag kan en delvis annorlunda typ av svensk företagsledning spåras. Hur ser denna ut? Vad kännetecknas den av?

Frågor som kommer att adresseras på seminariet är:

  • Vad är svensk företagsledning?
  • Hur har svensk företagsledning utvecklats?
  • Hur står sig principerna för svensk företagsledning idag 2019 sett i ljuset av dagens utmaningar och nya generationer att leda?
  • Hur ser ledarskapet ut i de nya, yngre framväxande svenska företagen?
  • Hur kan det svenska ledarskapet fortsätta att utvecklas?

Kontaktinformation

Malin Mohr
Projektledare
Telefon 073 - 635 93 50

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.