Svensk företagsledning i en utmanande tid

Svensk företagsledning är och har varit framgångsrik men är i ständig utveckling för att vara i takt med tiden. Pandemin som inlett 20-talet sätter nu hård press på våra företagsledningar, och aktualiserar samtidigt andra redan kända utmaningar ytterligare. Välkommen till ett webbinarium om svensk företagsledning på 20-talet, arrangerat av IVAs Näringslivsråd och IVAs avdelning för Företagande och ledarskap.

Åsa Bergman, Jan Löwstedt, Maria Rankka, Ivo Zander, Eric Ringertz, Fredrik Lagergren och Magdalena Gerger deltar i webbinariet som du ser här - bilden blir en spelare när vi startar. Du behöver inte boka, men kan göra det om du vill att vi mailar dig en påminnelse innan start.

www.iva.se/foretagsledning2020
Onsdag den 25 november 2020 17:00 - 18:15

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Tillsammans diskuterar vi förutsättningar för företagsledning, nya idéer och exempel på lösningar med utgångpunkt i fyra aktuella utmaningar.

 • Välkomna!
  Magdalena Gerger, Vd Systembolaget och ordförande i IVAs Näringslivsråd, och Fredrik Lagergren, ordförande IVAs Avdelning VI – Företagande och ledarskap, inleder.
 • Corona-krisen
  Hur har företagsledningsarbetet påverkats, förändrats eller kanske rent av förnyats till följd av den pågående pandemin? Under våren och försommaren har en studie om svenska företagsledningars hantering av pandemin genomförts. Professor Jan Löwstedt, Stockholms universitet delar med sig av de iakttagelser som gjorts.  
 • Förutsättningar för innovation
  Hur skapas förutsättningar för innovation och affärsutveckling i större företag? Vilka metoder är framgångsrika och vilka är det inte? Professor Ivo Zander, Uppsala universitet som genomfört flera studier av området intraprenörskap har hittat några viktiga faktorer att uppmärksamma.  
 • Hållbarhetsutmaningen
  För konsultkoncernen Sweco är hållbarhetsfrågan, och insikten att hur framtiden kommer se ut är helt beroende av hur vi agerar de kommande åren, sedan länge i fokus. Swecos koncernchef Åsa Bergman, aktuell mottagare av IVA:s guldmedalj 2020, ger oss sin bild av ur företagsledningar utmanas av allt mer akuta behov av omställning.
 • Nya krav på ledarskapet
  Dagens och morgondagens högt utbildade arbetskraft ställer nya krav på ledarskap och organisering, vilket utmanar företagsledningar i både gamla och nya företag. Eric Ringertz, VD och medgrundare till konsultföretaget Netlight, visar på alternativa vägar genom annorlunda och kreativa ledarskapsmodeller.  

Webbinariet modereras av Maria Rankka, vice ordförande i IVAs Näringslivsråd. 

Kontaktinformation

Katarina Mellström
Verksamhetsansvarig
Telefon 070-309 22 50

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.