Svensk gruvindustri – tillräcklig konkurrens- och attraktionskraft?

Den globala efterfrågan på metaller och mineraler ökar. Sverige har en stark gruv- och mineralindustri och en stark forskning inom området. Vad krävs för att säkra framtida konkurrenskraft? Hur kan Sveriges attraktivitet som gruvland stärkas?

Seminarium med IVAs avdelning för Bergs- och materialteknik. Bild: Fredric Alm

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Måndag den 13 februari 2017 17:30 - 19:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

I juli publicerade Tillväxtanalys Sverige – ett attraktivt gruvland i världen? En internationell jämförelse. Någon månad tidigare lämnade Vinnova sin rapport till regeringen där forskningen inom gruv- och mineralområdet kartlagts.

  • Hur attraktivt är Sverige som gruvland? Hur står sig exempelvis vår miljö- och minerallagstiftning gentemot konkurrentländerna?
  • Hur kan attraktionskraften öka?
  • Hur stark är svensk gruv- och mineralforskning? Vilka satsningar krävs för att stärka forskningens ställning ytterligare?
  • Hur kan samverkan forskningssamarbetet mellan industri och akademi utvecklas?

Vid seminariet presenterar Tobias Persson rapporten från Tillväxtanalys och Margaretha Groth, Vinnovas kartläggning av forskningen inom gruv- och mineralområdet.

I den efterföljande paneldebatten medverkar Per Ahl, SveMin, Charlotte Andersson, SIP STRIM (Det strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning), Katarina Persson Nilsson, Näringsdepartementet och Mikael Ramström, Atlas Copco.

Moderatorer: Per-Erik Lindvall, Brexia Business och Sabine Mayer, Bergforsk.

Kontaktinformation

Jan Westberg
Kommunikationsansvarig
Telefon 08-791 30 49

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.