Svensk Life Science-industri – fortsatt nedgång eller nytändning?

Tillväxtanalys har kartlagt utvecklingen av svensk Life Science-industri under åren 2012-2014. Hur ser tillväxten ut? Vilka är framtidsutsikterna?

Seminariet arrangeras av Tillväxtanalys och IVAs avdelning för Bioteknik

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Fredag den 3 juni 2016 08:30 - 09:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Life Science-industrin bidrar till svensk export och ger många arbetstillfällen för högutbildade. Samtidigt har industrin gått igenom några tunga år med exempelvis AstraZenecas uppmärksammade nedläggningar.

Myndigheten Tillväxtanalys har på uppdrag av Vinnova och skrivit rapporten Tillväxten i svensk Life Science-industri åren 2012-14 – fortsatt nedgång eller nytändning?. Rapportens författare Carl Wadell, temaansvarig forskningspolitik och livsvetenskaper, Tillväxtanalys, presenterar kartläggningen. 

Den diskuteras av bland andra Jenni Nordborg, direktör och avdelningschef Hälsa, Vinnova, Björn Odlander, Founding Partner, HealthCap och Anna Sandström, Director Science Relations, AstraZeneca. 

Moderator: Martin Wikström, IVA

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.