Svenska lärosätens möjligheter för internationalisering - vad krävs för framgång?

Internationella samarbeten är sedan länge viktiga inom forskning och utbildning.

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Torsdag den 8 december 2016 08:30 - 09:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Forskare, studenter, kapital och lärosäten konkurrerar och rör sig i ökande grad över landsgränser. Forskningens kvalitet gynnas av internationella samarbeten och de är centrala för att möta många av de stora samhällsutmaningarna.

IVA:s projekt Utsiktsplats forskning har analyserat svenska förutsättningar och förhållanden för internationella samarbeten och utbyten, med fokus på länder utanför Europa. Betydelsen av aktörer i länder som Kina, Indien, Brasilien och Sydkorea växer samtidigt som USA fortfarande har en dominerande position. Svenska aktörer, som lärosäten, måste alltså ha mycket goda möjligheter för internationalisering.

Projektet föreslår bland annat att en ny nationell strategi formuleras för internationalisering av forskning och högre utbildning, att ansvaret för omvärldsbevakning och främjande av samarbeten tydliggörs, samt att initiativ för att främja internationella samarbeten inom forskning, utbildning och innovation förs närmare varandra.

Vid seminariet presenteras projektets analys och förslag av Gunnar Svedberg, ordförande och Martin Wikström, projektledare.  Därefter kommenteras och diskuteras förslagen av Lars Hultman, vd för Stiftelsen för strategisk forskning, Eva Åkesson, rektor för Uppsala universitet och Monika Wirkkala, enhetschef Svenska institutet. Slutligen kommenteras rapporten och regeringens arbete inom området av Kerstin Jacobsson, chef för utbildningsdepartementets universitets- och högskoleenhet.

IVA:s projekt Utsiktsplats forskning har analyserat svenska förutsättningar och förhållanden för internationella samarbeten och utbyten inom forskning och högre utbildning. Rapporten och mer information om detta går att läsa nedan.

Läs mer   

 

 

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.