Svenska universitet och högskolor - styrning och resurstilldelning

Sverige behöver utbildning och forskning av högsta kvalitet i en allt hårdare internationell konkurrens. Pam Fredman är särskild utredare av styr- och resurstilldelningen till Sveriges universitet och högskolor. Nu presenterar hon sitt förslag.

Seminarium i samband med IVAs Akademisammankomst

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Onsdag den 21 februari 2018 17:30 - 19:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Syftet med förslaget är att utveckla lärosätenas styrning för att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer där ”hög­kvali­tativ forskning, högre utbildning och innovation leder till sam­hällets utveckling och välfärd, närings­livets konkurrenskraft och svarar mot de sam­hälls­ut­ma­ningar vi står inför, både i Sverige och globalt”.

Utredningen ska slutrapportera i december 2018. Men nyligen publicerades ett övergripande modellförslag för hur styrning och resurstilldelning kan fungera i framtiden.

Vid seminariet presenterar utredaren Pam Fredman förslaget och statusen i utredningens arbete. Förslaget kommenteras av Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet, Sven Stafström. generaldirektör Vetenskapsrådet, Tuula Teeri, vd IVA och Amelie von Zweigbergk chef, industriell utveckling, Teknikföretagen.

Moderator: Martin Wikström, IVA

Kontaktinformation

Ingrid Jansson
Akademikoordinator
Telefon 08-791 29 92

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.