Svenskt ledarskap i politik och näringsliv – vad förenar och vad skiljer sig åt?

IVAs Näringslivsråd och IVAs Avdelning VI Företagande och ledarskap bjuder in till seminarium och efterföljande mingel på plats på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i Stockholm. Möt Riksdagens talman Andreas Norlén och Styrelsearbetare och IVA-ledamot Marie Ehrling i samtal med Maria Rankka, IVA-ledamot och medlem i Näringslivsrådets styrelse.

(Foto: Arlandastad Group, Anders Löwdin/Sveriges riksdag) Seminariet spelas in och kommer kunna ses i efterhand. 

Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Torsdag den 25 november 2021 18:15 - 20:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Samtalet kommer handla om:

  • Svenskt ledarskap i politik och näringsliv – vad förenar och vad skiljer sig?
  • Vilka är förutsättningarna för ett ledarskap med långsiktigt perspektiv?
  • Dagens och morgondagens utmaningar: Teknikskiften, digitalisering och kompetensförsörjning. Vilka vill ta ledarroller, och vad krävs av dem? Hur får vi ledare med rätt erfarenhet och kunskap?
  • Hur ser samverkan mellan olika sfärer, som politik och näringsliv, ut idag och hur behöver den utvecklas?

Medverkande

Andreas Norlén, riksdagens talman sedan september 2018. Innan dess riksdagsledamot för Moderaterna, Östergötlands län, sedan 2006. I riksdagen
har Andreas Norlén varit ordförande för konstitutionsutskottet, ledamot i konstitutionsutskottet och civilutskottet, ledamot i krigsdelegationen samt ersättare i justitieutskottet, civilutskottet och Utrikesnämnden. Andreas Norlén disputerade 2004 vid Linköpings universitet med avhandlingen Oskälighet och 36 § avtalslagen och är juris doktor. Andreas Norlén har också under många år varit verksam i
familjeföretaget Kurirengruppen i Sverige AB, och är nu ersättare i styrelsen för moderbolaget och dess dotterbolag.

Marie Ehrling är verksam inom Axel Johnson gruppen bland annat som vice ordförande i styrelsen, styrelseordförande för Disruptive Pharma samt ledamot i Wisory och Kungliga Ingenjörsakademin (IVA) avdelning VI. Marie Ehrling har lång erfarenhet från lednings och styrelsepositioner inom näringslivet inom bolag som SAS, Telia Company, Securitas, Nordea Bank, Schibsted, Oriflame, Loomis m fl. Under perioden 1979-1982 arbetade Marie som politisk tjänsteman inom Utbildnings- och Finansdepartementen. Utbildad Civilekonom på Handelshögskolan (SSE) och sedan 2014 Ekonomie Hedersdoktor SSE.

Maria Rankka, styrelsearbetare och entreprenör. Maria är bland annat medgrundare till ABC Labs, ett av Sveriges största Covid-laboratorier och ordförande i Silver Life. Hon har rört sig mellan näringsliv och politik och har tidigare varit vd för tankesmedjan Timbro och för Stockholms handelskammare, krönikör i Svenska Dagbladet och har haft ett flertal styrelseuppdrag. Maria är ledamot i Kungliga Ingenjörsakademin (IVA) avdelning XI Utbildning och forskning, och medlem i IVAs Näringslivsråds styrelse. 

Samtalet följs av fortsatt diskussion och mingel - vi bjuder på dryck och tilltugg!

Välkommen med din anmälan! 

Kontaktinformation

Katarina Mellström
Verksamhetsansvarig
Telefon 070-309 22 50

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.