Sverige – tillräckligt rustat för globaliseringens utmaningar?

Globaliseringen innebär nya förutsättningar för ekonomi och politik. Individer, företag och investeringar rör sig över nationsgränserna mer än tidigare. Länders och regioners attraktionskraft får därmed en allt större betydelse. Samtidigt ställer hårdare internationell konkurrens större krav på innovationsförmåga och samarbete över nationsgränserna.
IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Tisdag den 21 oktober 2014 08:00 - 09:30

I GE Global Innovation Barometer 2014, som presenteras vid seminariet, har 3000 företagsledare från hela världen betygsatt olika länders innovationsförmåga. De ger också sin syn på drivkrafter och hinder för innovation. Viktiga områden som bör utvecklas för att stärka det egna landets innovationsklimat identifieras också.

Många av företagsledarna menar att nya typer av samarbeten mellan företag, inte minst mellan stora och små, är avgörande för framgång. Svenska företagsledare betonar också mer än sina utländska kollegor vikten av att underlätta för forskningssamarbeten över landsgränser. De understryker också behovet av utländsk kompetens och enkla regelverk för att underlätta rekryteringen från utlandet.

Det nya IVA-projektet Attraktionskraft för hållbar tillväxt kommer arbeta med frågeställningar kring Sveriges internationella konkurrenskraft och innovationsförmåga. I den avslutande paneldiskussionen tar vi upp några av frågeställningarna som aktualiserats i GE-undersökningen:

  • Räcker svenska företags innovationsförmåga till i den internationella konkurrensen?
  • Är svenska företag tillräckligt bra på att samarbeta?
  • Är Sverige tillräckligt attraktivt för att locka till sig kvalificerad internationell kompetens?
  • Vad krävs av företag och samhälle för att öka attraktionskraften?

Vid seminariet medverkar Cécile Nathan Tilloy Senior Vice President Edelman Berland, Europe, Carl Bennet, Carl Bennet AB och ordförande för IVA-projektet Attraktionskraft, Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv och medlem av projektets styrgrupp, Ylva Berg, vd Business Sweden, Hans Enocson, President & CEO GE Nordic Region, och Johan Carlstedt, IVA huvudprojektledare Attraktionskraft för hållbar tillväxt.

Här hittar du dagens presentation.


Läs rapporten 

Kontaktinformation

Jan Westberg
Kommunikationsansvarig
Telefon 08-791 30 49

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.