Sverige - tillräckligt attraktivt för företagens forskningsanläggningar?

Flera storföretag har dragit ned på sina forskningsanläggningar i Sverige. Vad ligger bakom utvecklingen? Är vi tillräckligt konkurrenskraftiga inom områden som kompetensförsörjning, regelverk, skatter och möjligheterna till samverkan med akademin?
IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Tisdag den 6 oktober 2015 17:00 - 19:00

Högteknologiska storföretags forskningsanläggningar är viktiga för Sverige som kunskapsnation. De fungerar också som innovativa nav för regioner och landet som helhet genom sitt samarbete med företag och lärosäten.

  • Vad avgör multinationella företags lokalisering av forsknings- och utvecklingsanläggningar?
  • Hur ska vi locka nya anläggningar och satsningar till Sverige samtidigt som vi undviker att de som finns här läggs ned?
  • Hur ska Sverige bli framgångsrikt i den internationella skönhetstävlingen om att vara mest attraktiva för anläggningarna?

Medverkande: Eva Lindström, statssekreterare Näringsdepartementet, Björn Ekelund, forskningsdirektör, Ericsson, Johan Eklund, professor och vd för Entreprenörskapsforum, Hans Enocson, President & CEO GE Nordic Region, Bengt Gudmundsson, Manager Future Technology, Gas turbines and Plants, Siemens Industrial Turbomachinery, Anna Sandström, Director, Science Relations, AstraZeneca och Martin Wikström, forskningspolitisk expert, IVA.

Moderator: Thomas Malmer, Percipia.

Seminariet arrangeras av IVAs Programråd inför den kommande forskningspropositionen.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.