Datadriven forskning och innovation – vad krävs av Sverige för att nå en tätposition?

Sverige som ett innovationsledande land vill gå i spetsen för det datadrivna samhället – men hur gör vi det? Vilka är utmaningarna för att dra nytta av de nya datadrivna möjligheterna? Och vilken roll kan internationellt innovations- och forskningssamarbete spela?

Digitalt eller IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16
Onsdag den 15 juni 2022 16:00 - 17:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

AI och maskininlärning ger helt nya möjligheter att dra nytta av stora datamängder data. Teknikerna utnyttjas alltmer inom både näringsliv och forskning i hela världen. Vilka satsningar och samarbeten krävs för att Sverige ska dra nytta av de nya möjligheterna och därmed stärka vår konkurrenskraft?

Möt regeringens innovations- och forskningsråd från ambassaderna i Brasilia, London, New Delhi, Peking, Seoul, Tokyo och Washington D.C. i ett samtal med näringsliv, akademi och offentlig sektor, om hur Sverige genom global utblick och samverkan kan stärka sin position inom datadriven forskning och innovation.

  • Hur kommer digitaliseringen påverka vår möjlighet att samverka globalt?
    Inom vilka sektorer kommer den ökade mängden data och datadrivna processer få störst betydelse, på kortare respektive längre sikt?
  • Vad kan vi lära oss av vår omvärld för att stärka vår konkurrenskraft?
  • Med vilka länder och aktörer ska Sverige samverka för att fortsätta vara ledande inom datadriven forskning och innovation?

Medverkande & program

Innovations- och forskningssamverkan nu och då: Tuula Teeri, vd IVA

Sveriges målsättningar vad gäller innovation och den digitala utvecklingen, och behovet av internationell samverkan att nå dem: Statssekreterare Stina Billinger

Sverige som digitaliseringsland i internationell kontext: Innovations- och forskningsråden: Tina Karlberg, Kina, Peking, Michael Jacob, Japan, Tokyo, Anders Hektor, Sydkorea, Seoul, Maria Brogren, USA, Washington DC, Per-Arne Wikström, Indien, New Delh, Jacob Paulsen, Brasilien, Brasilia, och Marika Amartey, Storbritannien, London.

Panelsamtal: Statssekreterare Stina Billinger, Mikael Hagström, styrelsebefattningar i bland annat AI Forum, PlanetSmartCity, World Economic Forum, USA, Anna Eriksson, Generaldirektör DIGG, Myndigheten för Digital förvaltning och Erik Lindahl, professor i beräkningsfysik vid Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet.

Reflektionsrunda med innovations- och forskningsråden.

Kontaktinformation

Caroline Linden
Koordinator
Telefon 08-791 29 51

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.