Sveriges elsystem – så klarar vi leveranssäkerheten

Sverige har idag ett robust elsystem och hög nivå på leveranssäkerheten, men hur blir det i framtiden?

Seminarium med Vägval el.

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Fredag den 7 april 2017 10:00 - 12:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Kärnkraften stängs successivt, och den nya kraft som byggs är i stor utsträckning vindkraft. Det förändrar förutsättningarna i det tekniska systemet, både vad gäller möjligheterna att upprätthålla effektbalansen och stabiliteten i elnäten. Omställningen kommer att ta tid – därför bör vi redan nu vidta åtgärder.

IVA har drivit projektet ”Mål för leveranssäkerhet” för att ge en helhetsbild av de faktorer som påverkar leveranssäkerheten i elsystemet på kort och lång sikt. Vid seminariet presenteras en ny rapport med slutsatser och rekommendationer.

Medverkande är bland annat Karin Byman, projektledare för arbetsgruppen Leveranssäkerhet inom Vägval el, som presenterar den nya rapporten Mål för leveranssäkerhet. Övriga medverkande är Jan Nordling, huvudprojektledare Vägval el, Per Wikström, Svenska kraftnät, Alf Larsen, E.on., Andreas Regnell, Vattenfall, Patrik Carlén, Jernkontoret, Jakob Eliasson, Villaägarna, Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv, Lars Hjälmered (M), Mattias Bäckström Johansson (SD) och Maria Weimer (L). Moderator är Bo Normark, ordförande för Vägval el.

Kontaktinformation

Caroline Linden
Koordinator
Telefon 08-791 29 51

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.