Simris - Sveriges första lokala elsystem

I den skånska byn Simris har Eon skapat Sveriges första lokala energisystem. Under en testperiod ska systemet göra byn helt självförsörjande på 100 procent förnybar och lokalproducerad el var femte vecka.

IVA Syd bjuder in till studiebesök på Eons anläggning i Simris på Österlen

Hotell Svea i Simrishamn och Eons anläggning i Simris.
Måndag den 3 juni 2019 18:00 - 21:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

För att kunna skapa en mer hållbar framtid behöver vi utnyttja lokala förnybara energikällor och använda energin på ett smartare sätt. Samtidigt ökar intresset för att producera egen el, framförallt via solceller på taken.

Det ger helt nya utmaningar kring hur en elproducent som Eon producerar och distribuerar el i sina nät. Hur kan man få ut en stabil och driftsäker spänning till  kunderna med ett system som innehåller många små, väderberoende produktionsanläggningar? I Simris söker Eon svaret. Du kan du läsa och se mer om projektet här.

Varmt välkomna l Eons anläggning i Simris där Rickard Andrén, som arbetar med driftplanering inom Eon och är djupt involverad i projektet, berättar och visar oss runt. Eons Sverigechef Marc Hoffmann medverkar också.

Program: 

18:00 Presentation av projektet på hotell Svea i Simrishamn
19:00 Transport till anläggningen i Simris
19:15 Visning av anläggningen i mindre grupper. Snittar och dryck serveras.
20:50 Studiebesöket avslutas, transport tillbaka till Lund och Malmö.

Transport: Buss går från Malmö 16:15 och Lund 16:40. I anmälan fyller du i var du vill stiga på bussen eller om du ordnar egen transport.

Kontaktinformation

Jan Westberg
Projektledare
Telefon 08-791 30 49

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.