Sveriges framtida elnät - workshop om hinder och lösningar

Välkommen till workshop med arbetsgruppen Distribution/Transmission i Vägval el om Sveriges framtida elnät.

Ett seminarium inom IVAs projekt Vägval el.

IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Fredag den 25 september 2015 12:00 - 15:00

El produceras sällan på den plats där den efterfrågas. Elnätet är den infrastruktur som möjliggör överföring av el från elproducenter till elkonsumenter. Elnätets funktion är helt avgörande för att det Svenska samhället skall fungera.

Några punkter som kommer att diskuteras är:

  • Nya förutsättningar för elnätet
  • Sveriges elförsörjning ur ett europeiskt perspektiv
  • Kundnytta och nätbolagsnytta
  • Hur ska kostnaden för elnätet fördelas?

Medverkande är bland annat Stefan Thorburn, ABB, Alf Larsen, E.ON, Karl Bergman, Vattenfall, Ulla Sandborgh, Svenska Kraftnät, Mikael Möller, IKEM, Henrik Bergström, Ellevio och Anna Nordling, ÅF.

Mingellunch serveras kl 11:30 och då görs också genomgången "Elsystemet for dummies".

Seminariet streamas.

Kontaktinformation

Caroline Linden
Koordinator
Telefon 08-791 29 51

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.