Hur har det gått hittills med Sveriges Life Science-strategi?

År 2020 är året när det blev tydligt vilken betydelse Life Science har för samhället. Det sammanföll också med att Sveriges strategi för Life Science lanserades i december 2019. Vart står vi nu och vilka insatser görs för att möta upp samhällets behov?

Bilden förvandlas till sändning när webbinariet startar. Om du inte ser sändningen, prova att ladda om sidan. Ställ gärna frågor under eventet! Gå till www.menti.com och använd kod 5307 6801.

Webbinarium
Torsdag den 3 juni 2021 11:00 - 12:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Välkommet till ett webbinarium som anordnas av IVAs avdelning för Bioteknik!

I december 2019 lanserades Sveriges Life Science strategi. Den politiska ambitionen sammanfattas av de tre ministrarna Baylan, Ernkrans och Hallenberg:

”Sverige ska vara en ledande life science-nation. Life science bidrar till att förbättra hälsa och livskvalitet hos befolkningen, säkerställa ekonomiskt välstånd, utveckla landet vidare som en ledande kunskapsnation och förverkliga Agenda 2030”

Vid detta webinarium kommer vi fokusera på vad som hänt sedan dess. I strategin har regeringen satt upp 30 målsättningar som bedöms vara särskilt angelägna att uppnå. Nu har det gått ett drygt år sedan strategin presenterades, vad har hänt inom de olika områdena?

Medverkande

Jenni Nordborg, regeringens samordnare för Life Science

Lars Hammarström, avdelningschef Hälsa, Vinnova

Moderator Lotta Ljungqvist, vd Testa center, Cytiva, ordförande avd X Bioteknik, IVA

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.