Så blir Sverige klimatneutralt

Seminariet är fullbokat. Vi sänder seminariet på iva.se, så följ det gärna där.

Välkommen till lansering av syntesrapporten från Vägval för klimatet.

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Torsdag den 13 februari 2020 15:00 - 17:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Sverige har som mål att bli klimatneutralt till 2045. IVA vill bidra med ett helhetsperspektiv i frågan för att det ska bli lättare för olika beslutsfattare att väga alternativ mot varandra. Det finns många olika aktörer som arbetar med frågan om hur vi ska nå målet, och det kräver svar på olika nivåer och av olika karaktär. IVAs projekt Vägval för klimatet har valt att fokusera på en strategisk nivå utifrån ett helhetsperspektiv, som ett komplement till många andra initiativ. Målet har varit att lyfta vilka åtgärder som krävs för att vi ska nå Sveriges klimatmål, samtidigt som det stärker svensk konkurrenskraft.

Projektet har drivits genom fem olika delprojekt inom industrisystem, transportsystem, energisystem, jordbrukssystem och samhällssystem.

Delprojektens analyser och observationer sammanfattas i en syntesrapport och utmynnar i en rad rekommendationer till beslutsfattare. Välkommen till ett seminarium om hur vi uppnår målet om klimatneutralitet.

Deltar gör Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister, Mikael Dahlgren, ordförande industrisystem, Andreas Regnell, ordförande energisystem, Ingrid Rydberg, ordförande jordbrukssystem, Hans Folkesson, ordförande transportsystem, Stefan Nyström, ordförande samhällssystem, Christina Lindbäck, NCC, Anna Wolf, Power Circle, Magnus Björkman, Södra, Elna Holmberg, Volvo, Martin Pei, SSAB, Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, Cecilie Tenfjord Toftby, Moderaterna, Lorentz Tovatt, Miljöpartiet, Patrik Engström, Socialdemokraterna, Joar Forssell, Liberalerna, Martin Kinnunen, Sverigedemokraterna, Hampus Hagman, Kristdemokraterna, Rickard Nordin, Centerpartiet, Birger Lahti, Vänsterpartiet,  Elisabeth Nilsson, ordförande Vägval för klimatet, Karin Byman, energiexpert IVA.

Moderator är Johan Kuylenstierna, klimatpolitiska rådet.

Förslagen kommenteras av vår politikerpanel.

Kontaktinformation

Caroline Linden
Koordinator
Telefon 08-791 29 51

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.