Sverige och talangerna – destination eller avgångshall?

Lunchseminarium med IVAs Näringslivsråd om svensk kompetensförsörjning och talangattraktion.

Hur ska Sverige bli bättre på att attrahera och behålla de talanger vi behöver? Medverkande från vänster: Eva Hamilton, Martin Wikström, Magdalena Gerger, Peter Larsson, James Savage, Tuula Teeri, Johan Carlstedt och Maria Rankka.

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Fredag den 29 november 2019 11:30 - 13:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Kompetensbrist är sedan länge det absolut största tillväxthindret för svenska företag, och kompetensförsörjning en av vår tids allra hetaste frågor. Sveriges förmåga att både ha och behålla egen kompetens, att attrahera och rekrytera kompetens, är avgörande för näringslivets tillväxt, vårt samhälles funktion och för att svensk ekonomi ska stå sig fortsatt stark.

Så hur ska Sverige bli bättre på att attrahera och behålla de talanger vi behöver för att fortsatt vara konkurrenskraftiga som land? Frågan är inte ny, men inte heller löst. Fokuserar vi på rätt saker när vi diskuterar utmaningarna? Har vi de verktyg och instanser som behövs för att möta dem? Och hur står det egentligen till med vår självbild – är vi så attraktiva som land som vi tror? Är Sverige destination för talang eller är det en avgångshall?

Välkommen till ett lunchseminarium där vi mot bakgrund av det vi vet om Sveriges attraktionskraft idag försöker hitta konstruktiva svar på vad Sverige behöver för att bli ännu bättre imorgon.

Seminariet modereras av Maria Rankka, akademiledamot Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), styrelseledamot i IVAs Näringslivsråd och tidigare vd för tankesmedjan Timbro och Stockholm Handelskammare.

Program

11.30 Lunch

11.45 Näringslivsrådets årsmöte och avtackning av ordförande Eva Hamilton.

12.00 Välkomna! Eva Hamilton, ordförande IVAs Näringslivsråd och Tuula Teeri, vd IVA

  • Hur uppfattas Sverige utomlands? James Savage, CEO & Publisher på The Local
  • Vad vet vi om svensk attraktionskraft? Martin Wikström, temaledare Kunskap i Världsklass och Johan Carlstedt, temaledare Framtidens Näringsliv på IVA presenterar aktuell statistik från IVA och omgivning som indikatorer på Sveriges attraktionskraft.
  • Vilka är utmaningarna och hur tar vi oss an dem? Maria Rankka sammanfattar och diskuterar tänkbara lösningar tillsammans med:
    • Magdalena Gerger, VD Systembolaget, akademiledamot Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och tillträdande ordförande IVAs Näringslivsråd.
    • Peter Larsson, seniorrådgivare Sveriges Ingenjörer och akademiledamot Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
  • Vad gör vi nu? Tuula Teeri, vd IVA

13.15 Avslutning och prisutdelning i E-kampen: Vilken svensk skolklass har lyckats bäst i den nationella entreprenörstävlingen E-kampen?

Under två dagar i höst har svenska skolelever i åk 7-9 fått möjlighet att skaffa sig kunskap kring entreprenörskap och företagande, genom att arbeta kreativt och praktiskt med egna affärsidéer. I utbildningskonceptet som anordnas av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) och STARTcentrum ingår ett tävlingsmoment där den vinnande skolklassen förutom äran vinner 30 000 kr.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.