Teamutveckling för framgångsrik forskning och utveckling

Välkommen till ett seminarium där vi diskuterar idéer om hur teamutveckling kan introduceras och tillämpas i FoU.

Seminarium i samverkan med Vinnova. Foto: Rick Tomlinson Photography/SCA. 

Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm
Torsdag den 11 maj 2017 09:00 - 15:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Barcelona gör det i fotboll och New York Rangers i ishockey. SCA gjorde det i Volvo Ocean Race. Når framgång genom vinnande team. Fallstudier från näringslivet visar att teamutveckling förbättrar faktorer som styr produktivitet och samarbete med 20 procent.

Vad kan samproducerad FoU vinna på team och teamutveckling? Vad står i vägen? Vad kan vi göra i Sverige och Norden för att ta vara på denna möjlighet? 

Under seminariet kommer resultat från projektet Teamlyftet FoU – förstudie att presenteras. I studien undersöktes möjligheterna att öka avkastningen i samproducerad FoU genom effektivare teamarbete. Tre team från akademi och forskningsinstitut har fått teamutveckling över 7–12 månader.

Studien genomfördes av konsultföretagen Courego och Stella Nova i samarbete med IVA, och finansierades av Vinnova.

Seminariet vänder sig till forskningschefer, vd, programansvariga och projektledare, inom akademi, forskningsinstitut, finansiärer, forskningsbolag, industri och offentlig sektor, i Sverige och Norden.

{Facts box}

Kontaktinformation

Malin Mohr
Projektledare
Telefon 073 - 635 93 50

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.