The Human Protein Atlas - om Sveriges största forskningsprojekt genom tiderna

Välkommen till ett webbinarium om Sveriges största forskningsprojekt genom tiderna - kartläggningen av människans tjugotusen proteiner; The Human Protein Atlas.

Sändningen startar här kl 17.00

www.iva.se/event/the-human-protein-atlas----om-sveriges-storsta-forskningsprojekt-genom-tiderna/
Torsdag den 17 december 2020 17:00 - 18:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Ställ gärna frågor via www.menti.com och använd kod 43 93 32 9

Finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, har den publikt öppna databasen The Human Protein Atlas nått stor global uppmärksamhet. Redan nu bidrar databasen till bättre grundforskning om människokroppens funktioner men också för att ta fram konkreta diagnoser och vård av bland annat neurologiska och psykiska sjukdomar.

Sammanställningar om hjärnan, blodet, cellen, vävnader, metabolismen och sjukdomskopplingar har publicerats i de allra finaste vetenskapliga tidskrifterna. Därtill har ett antal populärvetenskapliga kortfilmer producerats för att sprida information till allmänheten. Det framgår tydligt att enorma mängder ny information om våra proteiner och deras samspel, samt kopplingar till våra folksjukdomar nu tillgängliggörs för världens forskare. 

Mathias Uhlén, akademiledamot av IVA, professor vid institutionen för proteinvetenskap vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, och chef för Human Protein Atlas-konsortiet, berättar om arbetet bakom.

Inblick i hjärnan på både människa, gris och mus och dess likheter ges också, liksom hur datorspelare hjälper forskningen med avancerad bildanalys.

Medverkande: Stefan Ståhl, ordförande för IVAs avdelning för bioteknik och professor i molekylär bioteknik KTH, Evelina Sjöstedt, forskare i neurovetenskapKarolinska Institutet, Emma Lundberg, professor i cellbiologi och proteomik KTH och Mathias Uhlén, forskare, uppfinnare och företagare inom bioteknik ochprofessor i mikrobiologi KTH.

 

Kontaktinformation

Maja Neiman
Projektledare
Telefon 08-791 29 70

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.