Tillväxt - inte bara i storstad - Näringslivsrådets årsmöte

Det finns potential för mer tillväxt på Sveriges landsbygd. Det visar en ny studie som beskriver nuläget och analyserar förutsättningarna. 

Näringslivsrådets årsmöte i samarbete med IVAs avdelning för företagande och ledarskap.

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Torsdag den 26 november 2015 17:00 - 19:15

Studien beskriver bland annat:

  • Hur ser tillväxten ut i olika delar av Sverige?
  • Företagstäthet och tillväxttakt?
  • Var finns potentialen?

På seminariet presenterar framgångsrika företagare inom besöksnäring, livsmedel och industri om vad som krävs för att lyckas i Sverige och internationellt. Det handlar bland annat om ledarskap, försäljning och kompetensutveckling.

Vad kan vi lära av dessa företag? Vad krävs för att flera företag ska lyckas?

Näringslivsrådets årsmöte inleder seminariet.

Seminariet streamas. Måltiden är kostnadsfri för medlemmar i IVAs Näringslivsråd.

{Facts box}

Kontaktinformation

Monica Krutmeijer
Vd-assistent
Telefon 08-791 29 71

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.