Trä – hur kan det bidra till ett hållbart samhälle?

Trä som byggnadsmaterial har ökat i användning och betydelse under de senaste åren. Denna utveckling går hand i hand med teknikutveckling och ökat intresse för hållbart byggande.

Välkommen till ett webbinarium om träbyggande med IVAs avdelning för Skogsnäringens teknik. Klicka på bilden nedan för att se webbinariet via Zoom.

www.iva.se/tra
Tisdag den 13 oktober 2020 10:00 - 11:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Det är 25 år sedan man tillät träbyggande i fler än 2 våningar. Vissa kommuner och regioner har drivit utvecklingen och tagit fram trästrategier som visar träbbyggandets möjligheter. Företag, akademi och institut har också samverkat för att utveckla teknik för uppförande av större byggnader i trä. Detta har lett till att man nu årligen bygger strax under 4000 lägenheter i hus med trästomme.

Detta webbinarium kommer att visa hur modernt träbyggande är utformat och hur företagen ser på utvecklingen och möjligheten att skapa en ny marknad i Sverige och internationellt. Träbyggnadsstrategier på lokal nivå är ett starkt verktyg för att driva utvecklingen, vilket påvisas mycket tydligt i exempel från Växjö.  

Fortsatt finns ett stort behov av att öka innovationskraften, men också utbildning för att få fram de kompetenta personer som behövs för att driva utvecklingen framöver. Via VinnVäxtmiljön Smart Housing Småland samverkar man i triple helix samverkan med samhälle, näringsliv och akademi för att öka innovationskraften i nya gemensamma utvecklingsprojekt. Exempel kommer också att visas på hur man vid universitet utvecklar forskning och utbildning tillsammans med näringslivet för att utveckla både teknik och kompetens kopplat till träbyggnadsteknik och skog- och träteknik. 

Medverkande: Lena Ek, styrelseordförande Södra skogsägarna, Olivia Thim, Näringslivsutvecklare hållbart byggande Växjö kommun, Kirsi Jarnerö, Processledare Smart Housing Småland, Thomas Bader, Professor i byggteknik, Linnéuniversitet och Johan Bergh, Professor skogsskötsel, Linnéuniversitet och Marie Johansson, Professor och Projektledare vid RISE och Linnéuniversietet.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.