Trä – viktig motor för utveckling av svensk skogsnäring

Utvecklingen av produkter från den träbaserade industrin och byggande i trä kommer att ha en stor betydelse för omställning till ett mer biobaserat samhälle. Svenskt trä har stor potential att bidra till detta, både nationellt och i de många länder dit Sverige exporterar träprodukter. Till de goda förutsättningarna bidrar också att råvaran från svenska skogar i många fall har komparativa fördelar gentemot skogsråvaran i andra delar av världen. 
IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Torsdag den 5 februari 2015 16:00 - 18:30

Men detta är inte tillräckligt. För långsiktigt tillfredställande lönsamhet inom ”träsektorn” krävs större skillnader mellan produktvärden och produktionskostnader. En inriktning mot mer utvecklade träprodukter som har större kunskapsinnehåll än dagens, till exempel komponenter eller element för byggande i trä är sannolikt nödvändig. Detta framstår allt mer som en strategisk fråga för utvecklingen av hela skogsnäringen när traditionella produktområden inom massa och papper är utsatta för ökad konkurrens och i vissa fall sjunkande efterfrågan.

Syftet med seminariet, som arrangeras av IVAs avdelning för Skogsnäringens teknik, är att belysa möjligheter för ökat värdeskapande i olika ”trävärdekedjor” och att inleda en diskussion om hur svenskt trä skall kunna ta en större roll i den nödvändiga förnyelsen av svensk skogsnäring.

Presentationer

Det industriella byggandets utmaningar och möjligheter (Erik Söderholm, Moelven ByggModul AB)

Rapport om svensk skogsindustri: Så bra kan det bli (Marianne Svensén, Skogsindustrierna)

Svensk sågverksindustri – Utveckling i praktiken (Anders Ek, VD SCA Timber Supply)

Trä - viktig motor för utveckling av svensk skogsnäring (Presentation av Trä- och möbelföretagen)

Trä - viktig motor för utveckling av svensk skogsnäring (Lennart Rådström, ledamot IVA)

Kontaktinformation

Hampus Lindh
Projektledare
Telefon 08-791 29 31

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.