Trämekanisk industri i en globaliserad värld

Kraven på hållbar utveckling och ett starkt fokus på klimatfrågan talar idag för ökad användning av trä. Samtidigt innebär den här utvecklingen en mer ansträngd utbuds- och efterfrågesituation, där god tillgång på råvara blir avgörande. Den globala spelplanen för trämekanisk industri kommer därför att ritas om.

Välkommen på seminarium med KSLA och IVAs avdelning för Skogsnäringens teknik

KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige
Hitta hit
Tisdag den 9 april 2019 13:00 - 16:30

Här kan du se inspelningen av seminariet och ladda ned en del av presentationerna

Seminariet kommer att belysa de globala drivkrafterna bakom den pågående förändringen och sätta in svensk trämekanisk industri i sammanhanget; dess möjligheter och nyckelroll i svensk skogsnäring.

Exempel på frågeställningar som kommer att diskuteras är:

  • Vilken är den svenska trämekaniska industrins position och hur ser konkurrenskraften ut?
  • Vilka komparativa fördelar har industrin?
  • Varför investerar utländska företag i svensk trämekanisk industri?
  • Vilka vägar ser industrin till ökat värdeskapande?
  • Hur ser framtidens värdekedjor och affärsmodeller ut?
  • Vilken roll kommer trämekanisk industri i framtiden att spela i de stora, integrerade skogsföretagen?

Talare:

Eva Pettersson, akademisekreterare och vd, KSLA

Lena Ek, ordförande IVA:s avdelning VIII

Lars-Göran Sandberg, vd Timwood AB och seniorrådgivare Canfor Corporation

Mikael Eliasson, direktör Svenskt Trä

Jerry Larsson, vd SCA Wood

Peter Mossbrant, vd Derome Hus AB

Moderator Lars Idermark, koncernchef Södra

Kontaktinformation

Johan Weigelt
Akademisekreterare och vice vd
Telefon 08-791 29 44

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.