Transforming Business Through Research - Chester Carlsons forskningspris 30 år

Alla talar om big data. Och vissa företag har redan investerat stort. Men hur använder de  investeringarna för att skapa konkurrensfördelar? Och var ligger utmaningarna?
7A Centralen, lokal Vasa, Vasagatan 7, Stockholm
Hitta hit
Tisdag den 20 oktober 2015 14:00 - 17:00

Med anledning av 30-årsjubileumet av Chester Carlsons forskningspris arrangerar IVA och Xerox ett halvdagsseminarium i Stockholm på temat big data. Vi får höra hur forskare inom IVA ser på big data och hur företag som Google och Xerox skapar nya tillämpningar som hjälper företagen att förstå sin verksamhet bättre och att skapa nya produkter och tjänster för sina kunder.

Vid evenemanget kommer vinnaren av årets Chester Carlsonpris presenteras och den vinnande forskaren presentera sitt arbete. Läs mer om de två finalisterna  på chestercarlson.se.

Program

14:00 Introduktion och bakgrund till Chester Carlsons forskningspris
Bernt Ericson, ordförande i styrelsen för Chester Carlsonfonden

Den förste pristagaren från år1985 – vad har priset betytt?
Erik Sandewall, professor emeritus, Linköpings universitet

2013 års Chester Carlsonpristagare – vad hände sen?
Carina Höglund, materialforskare Linköpings universitet och European Spallation Source ESS

IVA presenterar pågående projekt kring big data
Magnus Breidne, projektchef IVA

Big Data Analytics for the Digital Enterprise - A Cyber Security Example Case
Robert Lagerström, universitetslektor, Kungliga Tekniska Högskolan

15:15 Kaffe

15:35 Två exempel på hur företag idag erbjuder produkter och tjänster baserade på tillämpningar av big data.
Anders Berglund, Country Director, Google
James Duckenfield, Chief Innovation Officer, Consulting & Analytics, Xerox

16:35 Carina Höglund och IVAs vd Björn O. Nilsson delar ut 2015 års Chester Carlson pris
Pristagaren presenterar sin forskning.

17:00 Avslutning

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.