Ungas val av utbildning – förändringar före och efter pandemin

Hur tänker ungdomar om fortsatt eftergymnasial utbildning? Vad engagerar? Hur har pandemin påverkat?

Livesändningen av eventet visas här. (Bilden förvandlas till spelare när eventet börjar. Om inte kan du behöva ladda om sidan) 

IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 efterföljande mingel i IVAs lokaler. Seminariet sänds även digitalt.
Tisdag den 14 juni 2022 14:00 - 16:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

På seminariet presenteras trender som kan skönjas över tid och hur pandemin påverkat unga människors utbildningsval. Myndigheten för yrkeshögskolan och Universitetskanslersämbetet presenterar trender baserat på tillgänglig statistik och Ungdomsbarometern visar de trender som framkommer i deras undersökningar. Representanter för näringsliv och universitet reflekterar hur ungas utbildningsval kan påverka deras sektorer.

Medverkande:

Thomas Persson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan

Anders Söderholm, generaldirektör, Universitetskanslersämbetet

Jacob Borssén, expert på utbildning och samhälle, Ungdomsbarometern

Åsa Jackson, HR-direktör, Boliden

Anders Fällström, rektor, Mittuniversitetet

Lovisa Berglund, ordförande, IVAs Studentråd.

Karin Röding, ordförande, IVAs avdelning utbildning och forskning

Seminariet är en del i den seminarieserie om utbildning och forskning i samverkan med det omgivande samhället som IVAs avdelning XI utbildning och forskning tagit initiativ till. Även kompetensutveckling kommer att finnas med i ett av de kommande seminarierna.

Varmt välkommen!

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.