Universeum – här leks kunskap fram

Djur och natur, ny teknik och spännande experiment samsas  under ett och samma tak i Universeum som är norra Europas mest  besökta science center. Den 11 november gör IVA Väst ett studiebesök här. 

Foto: Universeum

Universeum, Södra Vägen 50, Göteborg 
Hitta hit
Onsdag den 11 november 2015 18:00 - 20:00

För femton år sedan grundades Universeum av Chalmers, Göteborgs universitet, Västsvenska Handelskammaren och Göteborgsregionens Kommunalförbund. Det kan nu se tillbaka på femton spännande år.

Idag har Universeum 500.000 besökare varje år. Uppdraget är att locka barn och ungdomar – men också deras föräldrar, lärare och andra vuxna – att upptäcka och engageras av naturvetenskap, teknik och matematik. På de sju våningarna möts besökaren av tropisk regnskog, jättelika akvarier och illustrativa modeller av rymden. Men det går också att på egen hand eller tillsammans med Universeums guider delta i spännande experiment som på ett lättfattligt sätt åskådliggör olika tekniska och naturvetenskapliga fenomen.

Vid studiebesöket får vi ta del av den kunskap, teknik och de ambitioner som bygger upp Universeum samt göra experiment i Teknoteket.  Universeums vd Carina Halvord och vetenskaplig ledare Håkan Sigurdsson redogör för hur verksamheten utvecklats under de femton åren. De berättar också om planerna för att engagera nya besökare att skaffa sig kunskap som gör det möjligt att skapa en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar framtid.

Mer information: Svante Svensson, 0706 49 57 00,  svante@qfood.se

Kontaktinformation

Marika Petersson
Ekonomiassistent
Telefon 08-791 29 04

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.