Universitet i samhällets tjänst

  • IVAs konferenscenter

  • Tisdag den 25 mars 2014 17:00 - 19:30

  • Seminarieplats 0 kr

[Bokningen är stängd]

För att universitet och högskolor ska kunna fylla sin viktiga samhällsroll krävs ömsesidigt förtroende mellan politik, akademi, näringsliv och andra samhällsaktörer. Det krävs en integrerad universitetspolitik. Vad krävs för att skapa en sådan? Se filmen från seminariet.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.