Urbaniseringens drivkrafter – vilken roll spelar tjänsteföretagen?

Trots digitaliseringens möjligheter till arbete på distans koncentreras moderna tjänsteföretag allt mer till städerna. Vilka företeelser och drivkrafter ligger bakom utvecklingen som är så tydlig även i Sverige? Driver urbaniseringen tillväxten? Eller är det företagens tillväxt som driver på urbaniseringen? 
IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Torsdag den 7 maj 2015 17:00 - 18:30

Forskningen ger flera svar på frågorna:

  • Ändrade preferenser och konsumtionsmönster pekas ut som en orsak; allt fler attraheras av miljöer med ett rikt och varierat utbud av butiker och tjänster.
  • En annan förklaring är att företag och kompetens med liknande inriktning koncentreras till  kluster där företag och människor berikar varandra.
  • En tredje orsak är att företag som erbjuder specialiserade tjänster till andra företag etableras i just storstäder.

Under seminariet presenteras förklaringar utifrån fyra perspektiv på varför storstäderna har sådan attraktionskraft på moderna tjänsteföretag:

Kvällens moderator, Fredrik Lagergren, rektor för KTH Executive School och ledamot av IVAs avdelning för Företagande och Ledarskap beskriver den globala urbaniseringens grundläggande  drivkrafter.

Fredrik Bergström, Analysis & Strategy Director hos WSP, belyser hur det växande utbudet av konsumtionstjänster driver fram konkurrenskraftiga globala kedjeföretag vilka etablerar sig i stora gallerior med ett brett utbud som attraherar många människor. Med sitt utbud av restauranger och nöjen bidrar de i sin tur till att locka talangerna till städerna. Och företagen  dras till talangerna.

Enrico Deiaco, avdelningschef hos Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, analyserar hur globala värdekedjor samverkar med små starkt specialiserade tjänsteföretag som ofta finns i dynamiska, växande städer.

Torben Bundgaard Vad, vd Sverige och grundare av Damvad, redovisar en kartläggning av vilka styrkeområden i Stockholm som kan bli centrala för framtida tillväxt.  Torben har tidigare arbetat  med en omfattande scenarioprocess i Danmark som beskriver framtidens städer i Danmark 2050.

Välkommen till ett seminarium arrangerat av IVAs avdelning för Företagande och Ledarskap. Seminariet har en koppling till det nya IVA-projektet ”Framtidens goda stad ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart perspektiv”.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.