Utmaningar för modern materialteknik

Allt mer komplexa applikationer kräver snabbare design av förbättrade och nya material.  Modellering och datorstödd materialdesign är centrala i denna process. Vid seminariet får vi ta del av exempel från utveckling av nya diamantmaterial, TI-legeringar och nya material inom fordonsindustrin.
IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Tisdag den 12 maj 2015 18:15 - 19:30

Tiden från idé till produkt är ofta lång.  Att arbeta med multidisciplinära team är ett sätt att korta den. Inom applikationsområden som skärande bearbetning, bergborrning, olja-gas industrin och nya legeringar är det en absolut nödvändighet att designa materialen snabbare.

En viktig del i denna process är att arbeta med modellering och datorstödd materialdesign. Susanne Norgren, Sandvik Group Expert Carbide Hard Materials, exemplifierar detta genom att belysa hur Sandvik utvecklar nya  diamantmaterial och Ti-legeringar.

Inom fordonsindustrin har materialutveckling spelat en avgörande roll för design och säkerhet. I framtiden kan vi förvänta oss ett ännu mer komplext produktutbud. Därmed ökar behovet av multifunktionella skräddarsydda material. 

Samtidigt gör teknologiutvecklingen nya funktioner möjliga. Dessa drivs fram av nya lagkrav men också av ökade krav på säkerhet och komfort. Fordonsindustrin får därmed ett ökat behov av material och ytbeläggningar som av den av tradition inte använt tidigare. Detta innebär stora krav på material, egenskaper och processutveckling. Ingegerd Annegren Section Manager, Materials Technology and Corporate Standards, Scania sammanfattar utvecklingen inom fordonsindustrin.

Välkommen till ett seminarium arrangerat av IVAs avdelning för Bergs- och Materialteknik.

Kontaktinformation

Ann Brunnberg
Kommunikationschef
Telefon 072-077 38 08

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.