Utmaningarna och vägen fram för resurseffektiva affärsmodeller inom industri och teknikföretag

Att styra om materialanvändningen till ökad resurseffektivitet kräver många omställningar inom industrin. Hur skapar vi nya affärsmodeller för att i grunden styra om de linjära resursflödena till cirkulära? Vilka affärsmodeller finns för att nå en effektiv användning och hög nyttjandegrad av kapital- och sällanköpsvaror? Vilka policies och incitament behövs för att ändra synen på resurser och skapa ökad konkurrenskraft för de affärsmodeller som bygger på framtidens resurseffektiva materialflöden?

Frukostmöte med arbetsgrupp Kapitalvaror inom Resurseffektiva affärsmodeller - stärkt konkurrenskraft.

IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Onsdag den 25 maj 2016 08:00 - 09:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Arbetsgruppen Kapital- och sällanköpsvaror inom IVAs projekt "Resurseffektiva affärsmodeller - stärkt konkurrenskraft" har sedan 2014 arbetat inom två huvudområden:

  • Stimulera framväxten av nya affärsmodeller med inbyggd resurseffektivitet som maximerar resursernas värde.
  • Identifiera områden för policyutveckling för affärsmöjligheter i anslutning till resurseffektivitet och som stimulerar utveckling av sådana affärsmodeller. Projektet ska presentera förslag på policyutveckling som leder fram till att Sverige år 2050 ses som en global förebild för ett rent och resurseffektivt samhälle.

Vid seminariet presenteras kapitalvarugruppens projektresultat. Ett antal företag berättar om hur de arbetar med frågorna. Projektets branschrapport för kapital- och sällanköpsvaror läggs också fram vid seminariet.

Program

7.30 Frukost och kaffe framdukat

8.00 Välkommen och inledning. Caroline Ankarcrona (IVA), huvudprojektledare.

Utmaningar inom resurseffektivitet för branschen. Åke Svensson (VD Teknikföretagen), ordförande arbetsgruppen Kapitalvaror.

Slutsatserna från Resurseffektiva affärsmodellers arbetsgrupp för kapital- och sällanköpsvaror. Jacqueline Oker-Blom (IVA/AboutFuture), projektledare arbetsgruppen Kapitalvaror.

Tillverkningsföretags möjligheter och utmaningar med cirkulära affärsmodeller. Marcus Linder, Viktoria Swedish ICT.

Panel-diskussion: Vilka möjligheter finns inom industriföretag för resurseffektivitet? Vad gör företagen redan idag? Vad behöver företagen för att bli mer resurseffektiva? Elinor Kruse, Teknikföretagen; Marcus Linder, Viktoria Swedish ICT; Susanne Lundberg, Director, Environmental Product Management, Ericsson; Magnus Rosén, Senior Sustainability Advisor, SKF; ytterligare deltagare. Moderator: Jacqueline Oker-Blom moderator.

Hur kan IVA ta arbetet med resurseffektivitet vidare? Magnus Breidne, projektchef, IVA.

09.30 Slut

Välkommen!

Kontaktinformation

Helena Mehra
Pressansvarig
Telefon 070 766 89 97

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.