Vad är det mobila molnet?

Från den tid när mobiltelefonen bara var till för att tala i har en drastisk utveckling skett men allt talar för att det mesta inom mobilteknologi ännu är ogjort. Idag upptäcker helt andra branscher såsom energi-, hälso-, gruv- och fordonsindustrin vilka möjligheter mobiltekniken erbjuder.
Mobilvägen 10, Lund
Hitta hit
Torsdag den 13 november 2014 17:00 - 19:00

Ericsson räknar med att det redan år 2020 kommer finnas 50 miljarder uppkopplade enheter. Speciellt innebär integration mellan mobila distribuerade system och molnteknik många intressanta möjligheter. Exempelvis kan små ”datacenter” placeras nära slutanvändarna i en basstation, vilket möjliggör applikationer med låg latens, till exempel reglering över molnet.

I seminariet kommer tekniken bakom det mobila molnet att presenteras från ett forskningsperspektiv, från en systemleverantörs perspektiv och från en terminalleverantörs perspektiv. Värd för seminariet är MAPCI, Lunds forskningsinstitut inom mobila molnsystem och sakernas Internet (IoT).

MAPCI bildades 2013 av Lunds universitet, Region Skåne och Sony Mobile för att forska och innovera inom framtida mobila system med starka kopplingar till molnteknik och 5G. Institutet forskar inom såväl teknikplattformar som tillämpningar av tekniken inom olika områden såsom sjuk och friskvård, transport och logistik.

Välkommen!

Jan-Eric Ståhl
Ordförande IVA Syd

Sekreterare IVA Syd
Ulla Svantesson

Mer info: Kontakta Ulla Svantesson, e-post ulla.svantesson@iva.se, tel 08-791 29 93.

Program

Cloud Control research at Lund Center for Control of Complex Engineering Systems
Maria Kihl, Associate Professor, Dept. of Electrical and Information Technology,Lund University

Distributed Cloud & Internet of Things
Adjungerad Professor Johan Eker, Principal Researcher, Ericsson

Use cases and enhanced experience with mobile devices and a pervasive cloud
Dr Peter Karlsson, Senior Manager, Distinguished Engineer,Sony Mobile Communications

Forskningsinstitutet MAPCI, vad är det?
Professor Björn Landfeldt, Vetenskaplig ledare för MAPCI, Lunds universitet

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.