Vad avgör Sveriges framtida elanvändning – nuläge och prognoser

Vad är det som påverkar utvecklingen av elbehovet? Vilka är nyckelfaktorerna som påverkar framtidens elanvändning. Här presenterar fyra experter olika scenarier.

Ett seminarium med IVAs projekt Vägval el.

Svenskt Näringsliv, Storgatan 19. Stockholm.
Tisdag den 17 mars 2015 09:30 - 11:45

IVAs projekt Vägval el har som syfte att ge svenska beslutsfattare en oberoende analys av hur alternativa vägval påverkar det svenska elsystemets utformning, funktion och kostnader bortom 2030. Inom Vägval el finns sex arbetsgrupper: Användning, Produktion, Distribution, Miljö & klimat, Samhällsekonomi & elmarknad samt Energipolitik.

Arbetsgruppen Elanvändning kommer att analysera och studera elanvändningen i Sverige idag och fram till 2050. Som ett led i arbetet kommer arbetsgruppen att genomföra ett antal kunskapsseminarium där experter bjuds in för att presentera olika aspekter av den framtida elanvändningen i Sverige. 

Ladda ner presentationerna från detta seminarium här:

Anna Andersson

Jörgen Svensson

Bo Rydén

Anna Wolf

{Facts box}

Kontaktinformation

Caroline Linden
Koordinator
Telefon 08-791 29 51

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.