Jubileumsseminarium - Vad behöver framtidens ingenjörer kunna?

Sveriges väg från ett av Europas fattigaste till ett av de rikaste länderna bygger på en kunskaps- och teknikintensiv industri. Många företag har blivit exportsuccéer med varumärken mer kända än landet Sverige. Ingenjörer har spelat en nyckelroll i utvecklingen. Men vad krävs av framtidens ingenjörer?

Jubileumsseminarrium med IVAs avdelning för Utbildning och forskning

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Onsdag den 28 augusti 2019 18:00 - 20:00

Boka event

Välj aktiviteter på nästa sida

De stora samhällsutmaningarna, globaliseringen och radikala teknikskiften utmanar verksamheter inom alla samhällssektorer. 

  • Vilka nya krav ställer de tekniska och marknadsmässiga förändringarna på ingenjörsutbildningarna? Hur ska de nya kraven bäst mötas?
  • Vem ska, kan och vill bli ingenjör i framtiden? Är matematiken en vattendelare?
  • Vad innebär livslångt lärande för ingenjörer och vilka krav ställer det på högskola och näringsliv?

Medverkar gör bland andra: Aldert Kamp, Director of Education for the Faculty of Aerospace Engineering vid det tekniska universitetet i Delft, Kristina Axén Olin utbildningspolitisk talesperson, Moderaterna, Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor Luleå tekniska universitet, Jonathan Edin, IVAs Studentråd, Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum, , Peter Larsson, seniorrådgivare Sveriges ingenjörer och ordförande i IVAs avdelning för utbildning och forskning, Annika Pontén, avdelningschef vid UHÄ och Martin Wikström, chef, forsknings- och utbildningspolitik , IVA.

Moderator: Jan Westberg, IVA

Kontaktinformation

Martin Wikström
Expert forskningspolitik
Telefon 08-791 29 58

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.