Jubileumsseminarium - Vad behöver framtidens ingenjörer kunna?

Sveriges väg från ett av Europas fattigaste till ett av de rikaste länderna bygger på en kunskaps- och teknikintensiv industri. Många företag har blivit exportsuccéer med varumärken mer kända än landet Sverige. Ingenjörer har spelat en nyckelroll i utvecklingen. Men vad krävs av framtidens ingenjörer?

Jubileumsseminarrium med IVAs avdelning för Utbildning och forskning

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Onsdag den 28 augusti 2019 18:00 - 20:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

 

De stora samhällsutmaningarna, globaliseringen och radikala teknikskiften utmanar verksamheter inom alla samhällssektorer och ställer nya krav på kommande generationer ingenjörer och ingenjörsutbildningar.

  • Vilka nya krav ställer de tekniska och marknadsmässiga förändringarna på ingenjörsutbildningarna? Hur ska de nya kraven bäst mötas?
  • Vem ska, kan och vill bli ingenjör i framtiden? Är matematiken en vattendelare?
  • Vad innebär livslångt lärande för ingenjörer och vilka krav ställer det på högskola och näringsliv?

Under en hel dag har över 50 personer arbetat för att ta fram en agenda för framtiden. Personer med lång erfarenhet från industriell verksamhet, unga ingenjörer, lärare och rektorer. Vid detta seminarium prövar vi vad de kommit fram till.

Medverkar gör bland andra: Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, Aldert Kamp, Director of Education for the Faculty of Aerospace Engineering vid det tekniska universitetet i Delft, Kristina Axén Olin utbildningspolitisk talesperson, Moderaterna, Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor Luleå tekniska universitet, Jonathan Edin, IVAs Studentråd, Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum, Peter Larsson, seniorrådgivare Sveriges ingenjörer och ordförande i IVAs avdelning för utbildning och forskning, Annika Pontén, avdelningschef vid UKÄ, Anna Yman, vd Swecos miljökonsulter och Martin Wikström, chef, forsknings- och utbildningspolitik, IVA.

Moderator: Jan Westberg, IVA

Seminariet livestreamas och kan även ses i efterhand.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.