Vad får klimatet kosta?

Välkommen till ett seminarium med IVAs avdelning för Elektroteknik om den nya klimatlagen, kostnadseffektivitet och klimatpolitiska rådets roll.

Välkommen till ett seminarium med IVAs avdelning för Elektroteknik

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Tisdag den 13 februari 2018 17:30 - 19:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Att hejda klimatförändringarna är en högprioriterad fråga, både ur ett globalt miljöperspektiv och i den svenska samhällsdebatten. Sverige har också fått en ny klimatlag.

Men hur bidrar Sverige till det globala klimatarbetet på bästa sätt? Är det genom ensidiga minskningar av utsläpp i Sverige – ”kosta vad de kosta vill” – eller finns det en gräns för hur mycket klimatet får kosta? Är det rimligt att tänka kostnadseffektivt eller finns det saker som vi måste göra oavsett? Hur påverkas Sveriges konkurrenskraft och i det långa loppet vår välfärd? Vilken roll kommer det klimatpolitiska rådet att ha i klimatpolitik och att göra dessa avvägningar?

Medverkar gör Ingrid Bonde, ordförande Klimatpolitiska rådet, Svante Mandell, chef Miljöekonomiska enheten Konjunkturinstitutet, Mattias Goldmann, vd FORES och Karin Byman, projektledare Vägval för klimatet. IVAs vd Tuula Teeri hälsar välkommen.

Moderator: Maria Sunér Fleming, ledamot IVA och enhetschef Svenskt Näringsliv.

Kontaktinformation

Karin Byman
Enhetschef
Telefon 070-574 70 72

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.