Vad krävs för att digitaliseringen ska bli en möjliggörare i välfärden?

Digitaliseringen öppnar helt nya möjligheter att individualisera, tillgängliggöra och utveckla vård, skola och omsorg. Vad krävs för att de digitala teknikerna fullt ut ska bidra till bättre välfärdstjänster?

Projektet Digitalisering - möjliggörare i framtidens välfärd presenterar sin nya rapport

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm eller www.iva.se
Onsdag den 22 juni 2022 13:00 - 15:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Digitaliseringen innebär en genomgripande samhällsförändring. Framväxten av nya digitala tjänster inom privat sektor uppmärksammas ofta. Men digitaliseringens möjligheter inom de offentligt finansierade välfärdstjänsterna har en alldeles för liten plats i samhällsdebatten. IVAs projekt Digitalisering – möjliggörare i framtidens välfärd vill förändra detta.

Nu presenterar projektet sin huvudrapport som bygger på arbetet i tre arbetsgrupper där drygt 40 personer medverkat. I rapporten presenteras projektets slutsatser och förslag. Dessa utgår från analyser av dagsläge och utmaningar inom ett antal nyckelområden:

  • Hur kan digital teknik bidra till att möta välfärdens demografiska och ekonomiska utmaningar?
  • Hur måste den digitala infrastrukturen utvecklas för att välfärdstjänsterna ska kunna dra nytta av möjligheterna att använda stora datamängder?
  • Hur ska avvägningen se ut mellan individens integritet och samhällets behov av att använda individdata?
  • Vilka FoU-insatser krävs?
  • Vad krävs av politisk styrning och samverkan för att digitaliseringens ska bidra till en välfärd med hög kvalitet och tillgänglighet?

Välkommen att följa seminariet på plats på IVA Konferenscenter i Stockholm där vi också bjuder in till mingel. Du har också möjlighet att följa seminariet på webben.

Medverkande: Peter Larsson, styrgruppens ordförande, Daniel Akenine, nationell teknikchef, Microsoft, Åsa Bellander, direktör, Region Västernorrland, Mats Hälldahl, Blockchain lead, ATEA, Bettina Kashefi, kanslichef, Kommissionen för Skattenytta, Cecilia Magnusson Sjöberg, professor, Stockholms universitet, Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik, Svenskt Näringsliv, Kristina Sundin Jonsson, direktör, Skellefteå kommun, Therese Svanström, ordförande TCO, Ann Söderström, sjukhuschef, Carlanderska sjukhuset, Peyman Vahedi, utvecklingschef, Härnösand Energi & Miljö, tidigare rektor Ådalsskolan, Kramfors, Åsa Zetterberg, förbundsdirektör TechSverige 

Digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar kommenterar rapporten i en förinspelad exklusiv intervju.

En politikerpanel medverkar på plats: Helena Gellerman (l), Joakim Järrebring (s) Niels Paarup-Petersen (c) och Maria Stockhaus (m).

Moderatorer: Linda Olsson och Jan Westberg, IVA

 

Kontaktinformation

Eva Lagerblad
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 10

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.