Vad ska locka framtidens ingenjörshjältar?

År 2021 är det dags för dagens sjätteklassare välja väg efter gymnasiet. Vad ska locka tillräckligt många till ingenjörsyrket? Hur påverkas valen av sjätteklassarnas uppväxt i en mer digitaliserad vardag än någon generation före dem?
IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Onsdag den 30 september 2015 17:00 - 18:30

En sak är säker: argumenten som vi lockar studenter till ingenjöryrket idag kommer inte att fungera 2021. Frågan är bara vilka som gör det. Varför inte börja med att fråga sjätteklassarna själva?

Det har du möjlighet att göra när IVAs Studentråd bjuder in till seminarium. För två år sedan gjorde vi intervjuundersökningen ”Bilden av en ingenjör”. Den byggde på mellanstadielevers uppfattningar om ingenjörer och vad de egentligen gör. Nu går vi vidare i ett samtal där sjätteklassare från Byleskolan i Täby medverkar. Vi har också bjudit in Claes Kasander, föreståndare för Centrum för tekniken i skolan på Linköpings universitet och Annifrid Pålsson, gruppchef för studentrekryteringen på KTH som båda arbetar med att locka dagens studenter till de tekniska högskolorna. Hur kommer deras argument och arbetssätt att se ut 2021? Vi har även bjudit in Lisa Wagenius, Employer Branding Specialist på Sandvik som arbetar med att locka framtidens ingenjörer till företaget och Ewa Ericson-Carlquist nationell samordnare för Teknikåttan.

IVAs Studentråd består av engagerade studenter från Sveriges universitet och högskolor med civilingenjörsutbildningar, Sveriges lantbruksuniversitet och handelshögskolorna i Stockholm och Göteborg.

Seminariet streamas

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.