Vad vi kan – och inte kan!

Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund inbjuder till ett symposium kring framtidens matförsörjning: Hur långt har vi kommit, vad är möjligt och vad är önskvärt?

Palaestra et Odeum, Hörsalen, Paradisgatan 4, Lund
Onsdag den 23 november 2022 08:30 - 17:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Gränserna inom olika vetenskapsområden vidgas, ny kunskap adderas och tillämpningarna ges nya möjligheter. Symposiet om framtidens matförsörjning är inriktat på genetik, växtförädling och jordbrukets utveckling. År 2022 firar Kungliga Fysiografiska Sällskapet 250 år och symposiet är en del av jubileumsårets evenemangskalender.

Ur programmet

Kungliga Vetenskapsakademien:  Vad vi vet – Med kunskap i centrum

Moderator Birgitta Henriques Normark, preses i KVA
Dan Larhammar: Genetik – ett drygt sekel med en pågående vetenskaplig revolution
Åsa Wikforss: Kunskapens tillgänglighet och förvanskning

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien: Vad vi kan­ – forskningens tillämpningar

Moderator: Jan Fryk, preses i KSLA
Eva Pettersson: Växtförädling – forskning och utveckling till jordbrukets tjänst
Dennis Eriksson: En lagstiftning i förändring – kan den möta framtidens behov?

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA): Vad vi gör Möjligheter och begränsningar

Moderator: Inger Andersson, tidigare ordförande i avd. för Bioteknik, IVA
Stefan Jansson: Hur skall 2020-talets genetik komma till samhällets nytta?
Mariette Andersson: Entreprenörskap och företagande – viktiga element i växtförädlingens utveckling

Kungliga Fysiografiska Sällskapet: Vad vi vill – Framtidens utmaningar 

Moderator: Per Alm, ständig sekreterare i KFS
Annika Åhnberg: Ordbruk och jordbruk – Jordbrukets betydelse och samhällsroll igår, idag och imorgon
Lisa Sennerby Forsse: Framtidens försörjning – Hur når vi 2030 målen att utrota hunger och rädda planeten?

Har vi blivit klokare? Ett panelsamtal mellan de fyra akademierna representerade av Åsa Wikforss, Eva Pettersson, Stefan Jansson och Annika Åhnberg under ledning av Vetenskapsjournalisten Peter Sylwan. 

OBS! Deltagande genom anmälan till Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund senast den 9 november.

Anmäl dig här

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.