Vägen till framtidens hållbara drivmedel

En sak är säker. Framtidens drivmedel kommer att vara fossilfria. Men hur ser alternativen ut? Hur ska rollfördelningen mellan marknad och politik se ut för att driva på utvecklingen?

Seminarium med IVAs avdelning för Kemiteknik

IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Måndag den 8 februari 2016 16:00 - 18:00

Fossilbaserad bensin och diesel är idag det vanligaste drivmedlet för bilar. År 2009 satte alliansregeringen målet om en fossilfri fordonsflotta 2030. Men ännu så länge har varken riksdag eller regering definierat och antagit målet.

Samtidigt finns frågetecken för utvecklingen av biodrivmedel. Etanolförsäljningen sjönk med 22 procent under 2014 trots att antalet E85-bilar i trafik var konstant. År 2015 meddelade Volvo Cars att man helt slutar tillverka etanolbilar.  Försäljningen av fordonsgas, där biogasen står för mer än hälften, ökar dock. Och antalet laddhybrider ökar snabbt men från mycket låga nivåer.

  • Vilka är framtidens fossilfria drivmedel? Vilka är alternativen idag?
  • Vilka forskningsinsatser återstår för att göra dem kommersiellt gångbara?
  • Vilka satsningar görs av drivmedels- och fordonstillverkarna?
  • Hur påverkar kraven på ökad hållbarhet utvecklingen?
  • Vilka medel ska politiken använda för att bidra till uthålliga hållbara drivmedel?

Vid seminariet, som arrangeras av IVAs avdelning för Kemiteknik, medverkar: 

  • Ingrid Nyström, Senior Advisor f3 (Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel) och Chalmers industriteknik
  • John Munthe, forskningschef, IVL Svenska miljöinstitutet
  • Sören Eriksson, raffinaderiutvecklare, Preem
  • Anders Röj, bränslespecialist Volvo Group Trucks Technology

Moderator är Gunnar Svedberg, IVAs avdelning för Kemiteknik

Presentationer från seminariet:

Sören Eriksson

Ingrid Nyström

John Munthe

Anders Röj

Kontaktinformation

Jan Westberg
Projektledare
Telefon 08-791 30 49

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.