Vägval för Sverige

Sverige är idag ett av världens rikaste och mest innovativa länder. Men vi utmanas och vårt framtida välstånd kan inte tas för givet. I tre projekt vill IVA ge svar på avgörande framtidsfrågor.
IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Torsdag den 19 februari 2015 17:30 - 18:45

Sverige möter utmaningarna utifrån nya förutsättningar:

  • Globaliseringen skärper den internationella konkurrensen
  • Digitaliseringen innebär ett genomgripande teknikskifte
  • Miljö- och klimathot tillsammans med en snabb urbanisering och en växande befolkning i hela världen ökar kraven på hållbarhet i produktion och samhällslösningar

I tre projekt vill IVA ge svar på avgörande framtidsfrågor för att möta framtidsutmaningarna:

  • Vad krävs för att Sverige ska ha tillräcklig konkurrens- och attraktionskraft för att säkra framtida välfärd?
  • Hur ska vår produktion av varor och tjänster bli så resurseffektiv att den kan bidra till en hållbar tillväxt?
  • Hur ska en elförsörjning efter 2030 som är trygg, hållbar och effektiv se ut? Vilken omställning krävs på vägen dit?
  • Hur kan kraven på hållbarhet och tillväxt förenas?

Projektledarna Caroline Ankarcrona, Resurseffektivitet för stärkt konkurrenskraft, Johan Carlstedt, Attraktionskraft för hållbar tillväxt och Jan Nordling, Vägval el inleder seminariet.

I paneldebatten medverkar IVAs preses Leif Johansson, Lena Neij, professor Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet, Åke Iverfeldt, vd Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (MISTRA) och Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO.

Moderator: Mia Odabas

Välkommen att medverka i diskussionen om hur IVA kan bidra i dessa avgörande framtidsfrågor. 

Kontaktinformation

Ingrid Jansson
Akademikoordinator
Telefon 08-791 29 92

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.