Val 2018: Kompetensförsörjning – vad krävs för att klara konkurrenskraften?

Frågar man företagen vad som är nyckeln till expansion och utveckling är svaret givet: tillgång på arbetskraft med rätt kompetens. I IVAs valsatsning har vi bjudit in S, M och L för att debattera vilken mix av politiska åtgärder som bäst löser kompetensförsörjningen på kort och lång sikt.

I frukostdebatten medverkar Said Abdu (L), Jennie Nilsson (S) och Lars Hjälmered (M). Foto: Mattias Vepsä, Fredrik Wennerlund.

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Onsdag den 30 maj 2018 08:00 - 09:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

I frukostdebatten medverkar:

  • Jennie Nilsson, ordförande i Näringsutskottet och Socialdemokraternas gruppledare i utskottet,
  • Said Abdu, Liberalernas talesperson för arbetsmarknads-, näringslivs och företagarfrågor
  • Lars Hjälmered, näringspolitisk talesperson för Moderaterna 

Fokus i debatten är kompetensförsörjning och vi kommer att spela in frågeställningar och erfarenheter från olika aktuella IVA-projekt:

  • Hur attraherar Sverige rätt kompetens? Hur lockar vi entreprenörer att verka i just Sverige?
  • Hur ska vi locka till oss rätt arbetskraft för att möta behoven i näringsliv och offentlig sektor?
  • Nyanlända – hur ska vi på effektivaste sätt dra nytta av den kompetens som finns där? Vilka modeller passar akademiker och vad behövs för dem med annan erfarenhetsbakgrund? Hur undviker vi tudelning på arbetsmarknaden?
  • Ungdomars bristande intresse för naturvetenskap och jobb i en alltmer digitaliserad industri – vad kan politiken göra för att vända utvecklingen?

Från IVA medverkar Tuula Teeri, vd, Johan Carlstedt, ansvarig för IVAs entreprenörskapssatsning och Alexandra Ridderstad, verksamhetsansvarig för IVAs projekt Tekniksprånget och Jobbsprånget.

Moderator: Jan Westberg, IVA

Kontaktinformation

Jan Westberg
Kommunikationsansvarig
Telefon 08-791 30 49

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.